Wethouder Bea van Beers neemt ontslag per 1 januari 2020 en onderbreekt daarmee haar zwangerschaps- en bevallingsverlof. De waarneming door Maarten Pieters stopt in goed overleg ook per 1 januari 2020. Op 19 december neemt de gemeenteraad aan het eind van de vergadering een besluit over de benoeming van beoogd wethouder Eline van Boxtel. Bij positief besluit van de gemeenteraad, start Van Boxtel op 1 januari als wethouder. Op deze manier kan op korte termijn, direct bij de start van het nieuwe jaar, het collegeteam in nieuwe samenstelling aan de slag.

Bij haar benoeming tot wethouder, komt de gemeenteraadszetel van Eline van Boxtel vrij. Maurice IJpelaar keert graag terug in de gemeenteraad. Maurice is momenteel fractieondersteuner en zat in de periode 2014-2018 al in de gemeenteraad. Hij zou dan in de gemeenteraadsvergadering van 16 januari 2020 geïnstalleerd kunnen worden. Martin Montens wordt fractievoorzitter van de PvdA Dongen. Maurice van Boxtel dient zijn ontslag in als lid van de financiële commissie. De fractie bekijkt op korte termijn wie zijn rol overneemt en wie de nieuwe fractieondersteuner wordt.

INTERVIEW MET ERIC HENDRIKS VOORZITTER VAN DE PLAATSELIJKE PARTIJ VAN DE ARBEID

Hebben de huidige ontwikkelingen bij de huisvesting van een 100-tal Poolse arbeidsmigranten in het voormalige Broederhuis Glorieux iets te maken met de ‘benarde’ positie waarin vervangend wethouder Maarten Pieters zich bevindt.

Ik kan deze vraag volmondig met “nee” beantwoorden. De versnelde wethouderswisseling is vooral het resultaat van overleg tussen Bea van Beers, Eline van Boxtel en ondertekende. Op het moment dat er een beslissing genomen moest worden voor de tijdelijke vervanging van Bea van Beers, was er geen belangrijk zicht op een aanstaande vertrek van Bea van Beers. Was dit op dat moment wel duidelijk geweest dan was er zeer waarschijnlijk niet gekozen voor een tijdelijke vervanger maar was Eline van Boxtel op dat moment voorgedragen als wethouder. Het heeft ons inziens weinig zin, nu de opvolging van Bea van Beers geregeld is, de tijdelijk wethouder tot eind februari in dienst te houden en de aankomend wethouder als gemeenteraadslid aan te houden.

Is vooral dit hot onderwerp geen te zware hypotheek voor de beoogde nieuwe wethouder die niet echt ervaring heeft met dit soort moeilijke bestuurlijke hoofdpijndossiers

Elk dossier voor een beginnend wethouder is lastig maar als zit daar natuurlijk wel verschil in qua reikwijdte. Dit dossier is erg lastig maar ik heb er het volste vertrouwen in dat Eline van Boxtel dit dossier prima zal behandelen. Dit vertrouwen is gebaseerd op het feit dat Eline van Boxtel als gemeenteraadslid volledig op de hoogte is van de ins- en outs van dit dossier. Bovendien heeft zij ruime ervaring bij het werken in een omgeving waarin dagelijks moeilijke dossiers behandeld worden. Deze ervaring zal zij op een effectieve manier kunnen inzetten.

Heeft het huidige nieuws van wisselingen iets te maken met het bestaan van de op het ogenblik actuele en vooral negatieve ( landelijke) berichtgeving in de sfeer van de wachtgeldregeling voor bestuurders. Hoe is deze kwestie overigens in casu geregeld.

Uiteraard hebben wij hier ook naar gekeken. Tussen haar ontslagdatum en nieuwe functie zal Bea van Beers gebruik maken van de opgebouwde Appa- uitkering in plaats van de wethoudersbezoldiging. Gezien het feit dat Bea van Beers zelf kiest voor een anders baan, zal Bea géén gebruik maken van de opgebouwde financiële rechten vanuit de Appa- regeling. Bovendien zal Bea haar salaris niet laten verreken met het zgn. “wachtgeld”.

Vind je niet dat de huidige ontwikkelingen bij de PvdA in Dongen een negatieve tendens neer zet bij de geloofwaardigheid van ‘de politiek ‘ in het algemeen en bij de potentiële kiezer in het bijzonder.

Laat ik voorop stellen dat ik persoonlijk graag had gezien dat Bea haar termijn had voltooid. Echter op het moment dat duidelijk werd dat Bea géén derde termijn ambieerde is was het niet vreemd dat zij met een andere blik ging kijken naar het vervolg van haar carrière. Je kunt je termijn uitdienen en je vervolgens daarna gaan oriënteren op een nieuwe baan. Komt er eerder een “ droombaan” voorbij dan is het voorstelbaar dat je een en ander een breder perspectief gaat zetten. Voor mij als voorzitter was hierbij met name de vraag van belang, “ wat betekent dit voor de continuïteit binnen het college en de uitvoering van het collegeprogramma, én wat betekent dit voor de continuïteit binnen de PvdA -Dongen.

Bea heeft zich bijzonder ingezet voor de Dongense bevolking. Met Eline van Boxtel leveren wij opnieuw een jonge talentvolle vrouw als wethouderskandidaat.De PvdA-Dongen loopt niet weg voor haar verantwoordelijkheid, levert bekwame bestuurders en staat voor haar handtekening.