Wethouder Maarten Pieters vast besloten patstelling door overleg te doorbreken.

Dongen,28 november 2019. Wethouder Maarten Pieters heeft het er niet gemakkelijk mee. De tijdelijk aangestelde Dongense wethouder die gelijk bij zijn aantreden het zware dossier inzake de huisvesting van ongeveer 100 Poolse arbeidsmigranten in voormalig broederhuis Glorieux moet zien op te lossen, loopt aan tegen diverse belangen en emoties. De ook duidelijk geëmotioneerde Pieters liet er overigens geen twijfel over bestaan dat er moet worden blijven gepraat met alle betrokkenen. De wethouder zei op dit moment te maken te hebben met het verschijnsel ‘onmacht van ons allemaal’. Meningen blijven verdeelt en zitten ‘in het hoofd’. Uit het gesprek deze morgen met de pers en gisteravond met omwonenden blijkt een nu nog onoverkomelijke patstelling. Volgens vertegenwoordigers van de buurt is de kwestie duidelijk. Die willen geen tijdelijke huisvesting meer in het broederhuis. Woordvoerster Germaine Portier tegenover deze krant : “ We hebben als buurtbewoners al 10 jaar tijdelijke huisvesting achter de rug en we willen nu praten over definitieve invulling. Er is zelfs een landelijke subsidiepot waar gebruik van kan worden gemaakt. Het gaat ons dus helemaal NIET om arbeidsmigranten: het gaat om de tijdelijke huisvesting. Hier praten we al een jaar over met wethouder Bea van Beers maar telkens worden we als buurtbewoners weer naar het onderwerp huisvesting arbeidsmigranten gebracht en daar gaat het ons helemaal niet om. Daar willen we van weg blijven “.

DONGEN. Foto Pix4Profs/Jan Stads. Broederhuis Glorieux exterieur in zijn huidige vorm.

Geconstateerd is overigens ook dat er andere gevoelens leven bij diverse betrokkenen. Dat blijkt uit verslagen die zijn gemaakt van eerdere gesprekken en overleg. Mevrouw Portier zei eerder dat er ‘ 5 jaar geleden een plan is gepresenteerd aan de gemeente voor de definitieve invulling van het broederhuis maar dat werd van tafel geveegd ‘. Wethouder Pieters noemde het plan uniek en goed onderbouwd maar ook dat hij bestuurlijk alleen iets kan bereiken samen met de raad. De raad heeft overigens een tijd geleden ingestemd met een ‘tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten in deze buurt ‘ gepaard met voorwaarden en het opstellen van regels . Wethouder Maarten Pieters die overigens de voorbije nacht heeft doorgebracht in het gebouw ‘Glorieux’ wijst op andere belangen die spelen. Eigenaar woningcoöperatie Leystromen wil bijvoorbeeld het gebouw te gelden maken om te voorkomen dat haar huurders het gemis aan inkomsten moeten opbrengen door een mogelijk huurverhoging. Behalve door de wethouder eerder uitgesproken gevoelens van onmacht werd ook gewezen op emoties die de gehele gang van zaken bij de arbeidsmigranten zelf teweeg brengen. Die zijn volgens Pieters niet mis “die voelen zich op z’n minst niet welkom “ . Het wachten is nu op de raad en eventuele verdere stappen door de betrokken partijen. Een daarvan is een gang naar de rechter door partijen. “We gaan door naar het zoeken van een oplossing waar Dongen blij mee is “ aldus wethouder Maarten Pieters