Wethouder Bea van Beers (PvdA) zal niet terugkeren als wethouder in het college van B&W in Dongen Van Beers is sinds 1 november bevallingsverlof (1 maart 2020) niet terug als wethouder .Per 1 maart volgend jaar is ze aangesteld als manager bij ContourdeTwern in de regio Tilburg. ,,Na zes mooie, boeiende en intensieve jaren als wethouder, kies ik nu voor een andere baan, een nieuwe uitdaging”, aldus Bea van Beers (35) .Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014, nam Bea van Beers voor de eerste keer plaats in het college. Daar kwam in maart 2018 een tweede periode bij. Onderwijs, jongerenbeleid, wonen, ruimte, grondbeleid en centrumontwikkeling waren de speerpunten in haar portefeuille. ,,Ik ben de PvdA en de inwoners van Dongen dankbaar dat ik op zo jonge leeftijd de kans kreeg om wethouder te worden in onze prachtige lokale samenleving. Ik heb het vak van bestuurder als heel prettig ervaren. Dank ook aan iedereen met wie ik in deze periode samen heb mogen bouwen aan Dongen. Ik kijk terug op een onvergetelijke tijd, waarin samen met burgemeester, wethouders, ambtenaren, ondernemers, verenigingen, partners en natuurlijk de inzet van onze inwoners, héél véél mooie herinneringen zijn gemaakt. Die koester ik.” Op dit moment neemt Maarten Pieters tijdelijk de honneurs als wethouder waar waar, wegens het verlof van Bea van Beers.
Beoogt opvolger van Bea van Beers is volgens een persbericht van de Partij van de Arbeid huidig fractievoorzitter van de fractie Eline van Boxtel. Zij zal in ingeval van goed bevinden van de raad als wethouder aantreden tot aan de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. In dat geval moet ook een nieuwe fractievoorzitter gekozen worden en een opvolgen raadslid.

Foto Ron Magielse / Pix4Profs

Voorzitter PvdA Dongen Eric Hendriks: “Bea is afgelopen jaren van grote waarde geweest voor de PvdA Dongen en voor onze gemeente. Haar vertrek verraste ons, maar de nieuwe uitdaging is haar van harte gegund. Wij zijn altijd trots geweest op het feit dat de PvdA een jonge wethouder met de juiste competenties kon leveren. En het is helemaal mooi dat we dat met de kandidaatstelling van Eline opnieuw kunnen doen. Hendrix ontkent overigens dat het vertrek van van Beers iets te maken heeft met de motie van treurnis die het CDA tegen haar indiende over de kwestie kv380 hoge spanningslijn . “De contacten met haar toekomstige werkgever waren al eerder een feit, ook andere reden dan de in het persbericht genoemde, spelen geen enkele rol bij haar beslissing “. Het college kon nog niet reageren op het vertrek van de wethouder.

Reactie burgemeester Marina Starmans namens het college op vertrek wethouder Bea van Beers:

,,Dit is een verlies voor Dongen. Een goede wethouder gaat vertrekken. We respecteren haar keuze en wensen haar heel veel succes en plezier met haar nieuwe baan. Maar we zullen haar als collega en als warm persoon heel erg gaan missen.’’