Het is juni 2015. € 9.000.000.Voor dat bedrag mocht van de raad de Cammeleur gebouwd worden. Kant en klaar. In 2017 voteert de raad een extra krediet van € 65.000 . Op 1 november 2019 is bekend geworden dat de totale investering voor de Cammeleur uitkomt op afgerond € 9.495.000. Dat betekent dat sprake is van een overschrijding van € 430.000 ten opzichte van het beschikbare krediet van € 9.000.000, dat later is verhoogd met € 65.000. Mooi meegenomen is het feit dat de gebouwen die de gemeente verkocht om de Cammeleur te bouwen een meeropbrengst opleverden. Een meevaller van netto € 616.000. Een hogere BTW-teruggave is daar ook debet aan. Het college schrijft in een vandaag verschenen raadinformatiebrief dat de uit de investering voortvloeiende kapitaallasten zijn vertaald in een concept meerjarig dekkingsplan voor de looptijd van 40 jaar van het gebouw. “Vanaf 2021 dient er nog dekking te worden gevonden voor een jaarlast van € 40.000” , zo laat het college weten. De raad ,maar ook de Dongenaar heeft heel lang moeten wachten op het publiceren van de eindafrekening aangaande het fraaie gebouw aan de Hoge Ham.. Dat had eerst ‘technische reden’ die later werden vertaald als onderhandelingen met de aannemer over later gebleken onvolkomenheden aan het gebouw. Dit leidde tot vertraging van opening van oorspronkelijk mei naar september 2018.

Kijk mee naar de cijfers

Er ontstonden tussen het college en raad wat irritaties over het uitblijven van de verantwoording die de raad van het college verlangde. Meermalen waren die irritaties merkbaar. Het ging vooral over het uitblijven van de cijfertjes. Wat kost tenslotte de Dongenaar het voor diezelfde Dongenaar bestemde gebouw was de ‘Hamvraag’. De verbale brandjes die hier en daar ontstonden werden volgens met name de oppositie e een deel van de media met vrij zwakke argumenten verdedigd. Volgens deze krant speelde een nog te betalen bedrag van € 450.000 door de islamitische gemeenschap als afdoening voor de aankoop van cultureel centrum ’t Schouw ook een rol. Dat bedrag werd op 26 september 2019 in zijn geheel betaald. Juist voor de vervaldatum.

Deze krant komt met commentaren en analyses graag terug op de eindafrekening van de Cammeleur