In Dongen wordt elk jaar ruimte gegeven voor het in het zonnetje zetten van jubilerende FNV-leden. De Werkgroep Dongen zorgde ook nu voor een keurige organisatie. Zaal ‘De Viersprong ‘ is al jaren het toneel van deze avond. In een gezellige ambiance werden ook nu jubilerende leden van de vakbeweging uitgenodigd voor een gezellige avond. Door diverse oorzaken waren een aantal jubilarissen niet aanwezig. Zij krijgen het passende insigne zo spoedig mogelijk thuisbezorgd. Aanwezig op deze avond was regio bestuurder Ria Hilhorst. Zij sprak de jubilarissen toe met traditiegetrouw persoonlijk woordje en een blik in het nieuws uit het jaar waarin de jubilaris lid van de bond werd. Na het opspelden van het passende insigne en het overhandigen van een fraai stenen gedenkbeeldje, klonk een gemeend applaus. Ook een prachtige langbloeiende orchidee viel de jubilarissen ten deel. Ria Hilhorst hield een ietwat sobere toespraak waarbij het pas wéér dalende aantal vakbondsleden werd genoemd en steeds groter wordend aantal kinderen dat onder de armoedegrens leeft. Toch was de ook al traditionele humor bij de bestuurder niet afwezig en het positief nieuws dat naast het ledenverlies ook een flinke aanwas van leden plaatsvindt. Voorzitter Jan van Bladel vroeg in zijn toespraak aandacht en stilte voor overleden leden. Twintig trouwe en aanwezige leden waren verdeeld in 5 mensen die 25 jaar lid van de bond waren, 7 personen 40 jaar, 5 leden bleven de bond al 50 jaar trouw en 3 leden spanden de troon; zij waren 60 lid van de FNV.

P.A.M Ackermans 60 jaar lid
A.C.M. Horsten 60 jaar lid
A.G.M. van Riel 60 jaar lid

P.W. Damen 50 jaar lid
J.S.A.M in ’t Groen 50 jaar lid
P. de Kok 50 jaar lid
J.W.A.C. van Loon 50 jaar lid
E. Steenhagen 50 jaar lid
M. van de Weghe 50 jaar lid

P.H.M. Ackermans 40 jaar lid
J.T Bakermans 40 jaar lid
P. Brouwer 40 jaar lid
A.J Brouwers 40 jaar lid
J.W.J.M van Dongen 40 jaar lid
A.H.J.A Koenen 40 jaar lid
M.W. van Ouwerkerk 40 laar lid

C.A.H.M Aarts 25 jaar lid
L. Faro 25 jaar lid
L.L. van den Hoven 25 jaar lid
R.M. Kroese 25 jaar lid
E.M.C. Schellekens-Van Bladel 25 jaar lid