Eindafrekening met betrekking van de bouw Cammeleur spoedig te verwachten

Dongense Turkse gemeenschap nu officieel eigenaar van voormalige ’t Schouw

Een analyse van Piet Eelants

Dongen, 26 september 2019. Deze krant kreeg vandaag van de gemeente Dongen en onder een kort embargo tot het moment dat de raad was ingelicht over de feiten van vandaag het bericht, dat vandaag, 26 september 2019 , er een bedrag van € 450.000,- ontvangen is van de Islamitische Stichting Nederland. Daarmee is de afspraak nagekomen om voor 1 oktober 2019 de volledige koopsom te betalen voor de overname van ’t Schouw door de Dongense Turkse gemeenschap. De  opbrengst uit de verkoop van ’t Schouw was onderdeel van de financiële ondersteuning voor de bouw van de nieuwe Cammeleur. De officieuze overdracht onder voorwaarden vond al plaatst in december 2017. Het college hield elke vraag over de lange tijd dat het duurde wanneer de uiteindelijke afrekening van het bouwen van de nieuwe Cammeleur zou verschijnen af. Op tal van vragen van de raad en van vertegenwoordigers van de lokale en regionale pers kwamen geen noemenswaardige of steekhoudende antwoorden. Vermoedt wordt wel dat vertrouwelijk info naar de raad is gegaan. De pers en dus ook Dongenaar had het nakijken. Enkel de argumenten rondom het niet- of niet voldoende nakomen van afspraken en bouwkundige verbeteringen aan het gebouw van de Cammeleur werden als argument voor het wegblijven van afrekening met de aannemer van de bouw gebruikt. De andere reden voor het uitblijven van de afrekening rond de nieuwe Cammeleur werd vandaag bekend gemaakt en eerder nooit bevestigd. Het was te lang een soort van publiek geheim. Deze krant had overigens al voldoende informatie verzameld om het nieuws van vandaag eerder wereldkundig te maken. Afspraken met tipgevers , vertrouwelijk verkregen informatie en – doorslaggevende – principiële redenen weerhield de redactie hier van. Saillant detail is wel dat de gemeente Dongen de voorwaarden voor transactie inzake de verkoop van ’t Schouw in het kader van ‘Project Herhuisvesten gebruikers en herontwikkelen locaties ‘ in de raadsinformatiebrief 56 van 17 december 2018 al bekend maakte. Doel van het gehele project was het afstoten van gemeentelijke mono-locaties en de gebruikers in deze panden ergens anders onder te brengen. De netto opbrengsten van de diverse locaties waren bestemd voor de medefinanciering van De Cammeleur. Enige transparantie over bepaalde zaken rond de Cammeleur en de ‘financieel poot ‘ ’t Schouw’ werd nooit betracht. Het werd het geheim van Dongen wat niet echt een geheim was.

Dongen-Buurthuis ’t Schouw. foto: Adriaan Raesen

De afrekening van de totale kosten en baten van de Cammeleur zal binnenkort aan de raad worden overhandigd. Deze krant is maanden bezig geweest om er achter te komen waarom de pers steeds op afstand werd gehouden. Nu blijkt inderdaad dat het voornamelijk draaide rond de verkoop en de penningen van cultureel centrum ’t Schouw. Uit informatie die bij deze krant al maanden bekend was blijk nu , dat De Turkse gemeenschap in oktober 2019 met een eenmalige aflossing zou moeten voldoen om voormalig buurthuis ’t Schouw in eigendom voort te kunnen zetten. Het gaat om een bedrag van in totaal € 450.000, het bedrag dat ook de gemeente Dongen zegt te hebben ontvangen op donderdag 26 september 2019. Van de zijde van het bestuur van de Moskee werd aan deze krant al eerder bevestigd dat het moskeebestuur zijn verplichtingen gewoon zou nakomen. Een vertegenwoordiger van het bestuur van de ISRA moskee verklaarde onlangs: “ (…) Zowel de stichting als de gemeente hebben er geen baat bij dat de afhandeling van de verkoop op losse schroeven komt te staan. Dan zou de gemeente in een worst case scenario nog zitten met een pand welke zij niet verkocht krijgen. Al met al zal de stichting aan haar verplichtingen voldoen en is daarmee deze kostendrager voor de Nieuwe Cammeleur voor de gemeente geborgd“. Het gebouw ’t Schouw dat nu officieel ISRA Cultureel Centrum mag heten, mag die naam met alle daaraan verbonden rechten behouden

hypothecaire lening

Moslims mogen geen hypothecaire lening aangaan. Een flink deel van het benodigde geld om ’t Schouw te kopen werd dan ook voorgeschoten door ISRA Nederland. Een ander gedeelte van de koopsom moest worden opgebracht door de Dongense Turkse gemeenschap. Ook deze bijdragen bestonden uit giften zonder last. Geheel volgens de Islamitische traditie en geloofsregels. De consequenties van het niet betalen van de volledige koopsom aan de gemeente Dongen zou zijn dat de reeds betaalde waarborgsom aan de verkoper ( gemeente Dongen) niet gestorneerd hoefde te worden. De Dongense Turkse gemeenschap zou in dat uiterste geval zelfs het pas opgeknapte gebouw weer moeten verlaten en de gemeente Dongen zou dan noodgedwongen weer eigenaar worden van het pand. Alleen het tot dan toe betaalde geld ( waarborgsom) kon in dat geval dan daadwerkelijk gebruikt worden als financiële ondersteuning bij de aankoopbedrag van de Cammeleur. Een tegenvaller van € 450.000. De mogelijkheid tot executoriaal verkopen door het verkregen hypotheekrecht op ’t Schouw zou dan nog soelaas bieden .

Het is dus onder andere daarom dat de gemeente nog geen finale berekening kon maken over de werkelijke stichtingskosten van de Cammeleur en ook niet bekend maken of het beschikbare budget is overschreden of niet. Bekend is dat aan het begin van de bouw het afgesproken bedrag met aannemer BMV uit Velthoven € 5.125 miljoen was. Dat was de limit. Daar moest de nieuwe Cammeleur voor verijzen in het centrum van het dorp. Lang was er een dispuut met de aannemer over afwerkkwesties volgens wethouder Jansen de officiële de voornaamste beweegreden van het niet bekend kunnen maken van de financiële afrekening van de Cammeleur. Die verklaring is meermalen langsgekomen in raadsvergaderingen en óók meermalen aangekaart door met name de oppositiepartijen. Onlangs nog vroeg de raad er nog naar. Jansen zei nu tevreden te zijn over de vorderingen die het bouwbedrijf maakt bij de gewenste klussen aan de Cammeleur. De totale kosten voor de bouw van de Cammeleur worden op 25 juni 2015 genoemd en gevoteerd door de raad .De raad voteert een bouw- en investeringskrediet van € 9.000.000,-. Dit is inclusief BTW en het eerder door de raad gevoteerde voorbereidingskrediet van € 800.000,-.

‘Dezelfde functie’

Bekend was al dat de gemeente Dongen het gebouw ’t Schouw voor uiteindelijk €450.000 heeft ‘verkocht ‘ aan de Turkse gemeenschap. Het blijkt nu dat bij de transactie echter een aantal clausules zaten waarvan bovenstaande meest vergaande inhoudt. Er werd in september vorig jaar georganiseerde omwonende – inloopavond zowel door vertegenwoordigers van gemeente als van het Moskeebestuur nog geopperd dat het gebouw ‘dezelfde functie ‘ blijft behouden ook voor wat onder de noemer valt ‘Nederlandse activiteiten’.Wethouder René Jansen bevestigde dat onlangs ‘onder voorbehoud van andere berichten’ nog nog op vragen vanuit de Volkspartij Dongen. Die suggestie kan in de praktijk niet worden waargemaakt zo blijkt uit degelijk onderzoek van deze krant.