Oosteind blij met resultaat van eigen inbreng


Nieuw ontwerp in fase twee van aanleg N629 fase 1

We is een nieuw ontwerp voor fase één van de aanleg van de N629 . Het betreft het kruispunt N629- Provincialeweg Oosteind. De provincie meldt dit in haar N629 – nieuwsbrief. In de optimalisatiefase van het ontwerp heeft Heijmans samen met De Provincie en de Gemeente Oosterhout gezamenlijk nog de vele varianten bekeken om het ontwerp van het kruispunt verder te optimaliseren. Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van ideeën en tips die vanuit de directe omgeving zijn aangeleverd. Het ontwerp met een opstelstrook voor links afslaand verkeer vanaf de N629 naar de Provincialeweg kwam hier als beste uit naar voren. Door slimme ontwerpoplossingen is het mogelijk gemaakt om een verkeersveilige linksaf opstelstrook in het ontwerp te integreren, waardoor Oosteind een betere ontsluiting krijgt vanaf de N629.

Belangrijkste wijzigingen tov het bestaande ontwerp is ,dat het gemotoriseerd verkeer van Oosterhout richting Oosteind beter wordt geleid. Vanaf de kluifrotonde (richting Dongen) wordt een voorsorteerstrook gemaakt voor linksafslaand verkeer richting Oosteind. In het bestaande (oude) ontwerp was de landbouwweg (parallel aan de N629) de ontsluitingsweg voor verkeer richting Oosteind. Door het nieuwe ontwerp wordt Oosteind beter verbonden met de N629. De veiligheid voor fietsers wordt door het nieuwe ontwerp verbeterd door ook de fietsoversteek in de verkeersregelinstallatie op te nemen. Ook de parallelweg wordt opgenomen in deze regeling. De parallelweg is toegankelijk voor landbouwverkeer vanuit Oosterhout richting Oosteind en voor automobilisten die gebruik willen maken van de carpoolplaats. De werkzaamheden aan de Bovensteweg zijn bijna klaar! De werkzaamheden verlopen volgens planning en de verwachting is dat op 9 september 2019 06.00 uur het wegtracé weer open gesteld wordt voor verkeer. Vanaf de A 27 richting Breda (afslag 19) is het dan weer mogelijk om via de Bovensteweg Oosterhout te bereiken. De extra verkeersdruk op de Hoogstraat in Oosterhout , die door de omleidingen ontstond, zal hierdoor ook voorbij zijn

Belangrijk voor ‘Dongens verkeer’

Begin september wordt gestart met de aanleg van de “kluifrotonde” aan de westelijke zijde van de N629. Daarnaast starten de bouwwerkzaamheden aan het nieuwe viaduct over de A27. Er is werk gestart aan de bouw van het tussensteunpunt gezien naast het viaduct. Dit tussensteunpunt wordt tijdens een weekendafsluiting op de A27 geplaatst.Na de openstelling van het weggedeelte bij de tunnelbak zal het verkeer vanaf maandag 9 september, vanuit Oosterhout richting Oosteind/Dongen, in een tijdelijk, verschoven situatie rijden, waarbij de huidige verkeerslichten worden vervangen door tijdelijke verkeerslichten. Alle verkeer kan gewoon doorgang vinden in alle richtingen met dit systeem.

In het weekend van 20 t/m 22 september wordt het tussensteunpunt van het nieuwe viaduct gerealiseerd. Het tussensteunpunt wordt met een grote kraan op zijn plek gehesen. Om dit in deze korte tijd te kunnen bouwen, zal de A27 richting Utrecht worden afgesloten. Richting Breda is in de nacht van 20/21 september één rijstrook beschikbaar, daarna zijn 2 rijbanen open. Na dit weekend zijn er weer twee rijbanen beschikbaar. De Bovensteweg blijft dit weekend gewoon open, de toe- en afritten aan de oostzijde van de A27 zijn gedurende dit weekend afgesloten.