Burgemeester Starmans: Goed nieuws voor Dongen!

Oplossing hoofdpijndossier nabij

Deze week nog begint grote opruiming bij TUF Recycling BV

Dongen, 3 september 2019. Vandaag nog begint het begin van de de finale, de oplossing van het voor sommigen immense grote probleem waarmee Dongen al jaren kamt.Het hoofdpijndossier, de ergernissen, de slechte vooruitzichten, de patstellingen, het niet of gedeeltelijk nakomen van afspraken en beloften. De angst, de onwil en het onvermogen. Het water is onder de boeg. het politieke gesteggel en de uiteindelijke oplossing is nu echt in zicht. Burgemeester Marina Starmans is blij met de ontwikkelingen die nu gaande zijn en spreekt over een ‘belangrijke stap’ Ze vindt het overigens nog te vroeg ‘om al te kunnen spreken van de definitieve oplossing’. Starmans spreekt over een ‘complex dossier’ waarin nog ‘veel meer belangrijke stappen moeten worden genomen’. “ We blijven waakzaam”. Aldus de burgemeester. Maar Dongen heeft nieuwe hoop: het TUF- probleem is eindig. Uit contacten met ASI Recycling (ASIR) uit Rotterdam vloeien contracten Daaruit wordt geregeld dat er door samenwerkende partijen een grote opruimingsactie uitgevoerd gaat worden bij TUF Recycling BV. De werkzaamheden beginnen deze week nog schrijft de gemeente Dongen in een persbericht vandaag en woensdag 4 september wordt de pers verder ingelicht over de bijzonderheden van de aanstaande werkzaamheden die uit verschillende fasen zal bestaan. Het uiteindelijke doel is om te komen tot een bedrijfsvoering die niet langer in strijd is met de vergunde situatie, zowel aan de Vierbundersweg als De Schacht.

Eerste fase

De eerste fase bestaat uit het wegrijden van de berg met infill van het bedrijfsterrein aan de Vierbundersweg 15. Infill is een mengsel van zand en rubber dat gebruikt wordt als toplaag op kunstgrasvoetbalvelden. De gemeente Dongen heeft eind vorig jaar de zwaarst mogelijke sanctie (last onder bestuursdwang) opgelegd aan TUF Recycling wegens structurele overtreding van de bedrijfsvoering op meerdere fronten. Het teveel aan opgeslagen infill bedraagt 7.500 ton. In totaal zal 10.000 ton worden afgevoerd. Er zijn in totaal naar verwachting ruim 300 vrachtwagens nodig om dit alles af te voeren.

Samenwerkende partijen

ASIR gaat deze actie uitvoeren in opdracht van TUF Recycling BV. Daarbij wordt samengewerkt met Grond- en Reststoffenbank Zuid- Nederland (GRZN) Gubbels. Deze firma beschikt over de capaciteit en de vergunning voor transport, opslag en verwerking van infill op de eigen bedrijfslocatie. Op dinsdag 3 september aanstaande wordt op locatie aan de Vierbundersweg 15 begonnen met de voorbereidende werkzaamheden. De eerste vrachtwagens gaan rijden op woensdag 4 september aanstaande. Dit zorgt voor extra verkeer op Tichelrijt. De buurtbedrijven worden hierover geïnformeerd. Namens de gemeente zal de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) toezicht houden en controles uitvoeren. Ook is er aandacht voor tijdelijke maatregelen op industrieterrein Tichelrijt in het kader van verkeersveiligheid.

Tweede fase

In de tweede fase zal uitvoering worden gegeven aan de tweede last onder bestuursdwang die door de gemeente aan TUF Recycling BV is opgelegd. Deze sanctie verplicht tot het opruimen van de gevolgen van de grote brand die in oktober van het vorig jaar heeft plaatsgehad bij TUF Recycling BV. De eigenaar van het perceel heeft aangeven daar namens TUF Recycling BV uitvoering aan te willen geven. Praktisch gezien kan dat pas nadat de berg met infill is afgevoerd en het bedrijfsterrein goed toegankelijk is. Dan kan, met inzet van verzekeringsgeld, ook de schade worden hersteld die is ontstaan aan het bedrijfsgebouw. Vanuit de nieuwe situatie met nieuwe bedrijfsmatige mogelijkheden die dan ontstaan, kan verder worden gewerkt aan het beëindigen van andere structurele overtredingen, zoals het teveel aan opgeslagen kunstgrasmatten.

ASIR

ASIR is een Nederlandse vennootschap opgericht door de aandeelhouders van Advanced Sports Installations Europe (ASIE). Dit is een internationaal bedrijf dat gespecialiseerd is in het recyclen van kunstgrasvelden. ASIR is inmiddels in Nederland actief en onderzoekt de mogelijkheden om met inzet van eigen machines, eigen concept en eigen medewerkers structureel aan de slag te gaan op bedrijfslocatie van TUF Recycling aan de Vierbunderweg. Daartoe wordt een plan van aanpak ontwikkeld. Dat zal op korte termijn ter beoordeling worden aangeboden aan het college van de gemeente Dongen.

Reactie college

Burgemeester Marina Starmans is tevreden met de huidige ontwikkeling die tot stand is gekomen na diverse gesprekken met ASIR op het gemeentehuis. ,,We hebben steeds gezegd: niet de Dongense samenleving of de overheid moeten de problemen bij TUF Recycling opruimen, maar bij voorkeur de markt zelf. Vanuit de commerciële markt gaan gespecialiseerde partijen nu aan de slag om de bedrijfsvoering bij TUF Recycling terug te brengen naar onder de vergunde situatie en een einde te maken aan beide lasten onder bestuursdwang. Dat is goed nieuws en de beste oplossingsrichting voor Dongen”, aldus de burgemeester.

In maart van dit jaar ontving het college een Letter of Intent van ASIE. De gemeenteraad werd daarvan meteen op de hoogte gebracht. De afgelopen maanden zijn meerdere aandachtspunten door de samenwerkende partijen uitgediept en voorbereid, met als concreet resultaat dat deze week kan worden begonnen met de wegrijden van infill. ,,Het is een belangrijke stap, maar het is te vroeg om al te kunnen spreken van de definitieve oplossing. In dit complexe dossier moeten nog veel meer belangrijke stappen worden genomen. We blijven waakzaam”, aldus de burgemeester.

UPDATE 4 SEPTEMBER 2019

Burgemeester Starmans : ‘situatie nog heel complex ‘

Dongen, 4 september 2019. Tijdens de dinsdag 3 september aangekondigde persbijeenkomst vandaag in het gemeentehuis van Dongen is nagenoeg niets toegevoegd aan het nieuws dat deze week bekend werd over het begin van de grote opruiming bij TUF recycling. De vertegenwoordiger en woordvoerder van het bedrijf ASI Recycling (ASIR) Peter Fousert , dat de kosten gaat betalen van de opruiming en de afvoer van infill op het terrein van TUF naar Helvoirt , bleef onduidelijk over de uiteindelijke plannen die het bedrijf heeft na de eerste stappen in casu de opgestarte samenwerking met TUF. Of die samenwerking hierna wordt voortgezet of leidt tot overname van dat bedrijf wilde hij niet zeggen. Hij bevestigde wel dat de nu in gang gezette activiteit onderdeel is van een in fase ingedeeld businessplan. Het feit dat ASIR die operatie gaat betalen is ter zaken opvallend. Burgemeester Marina Starmans zei nog niet in staat te zijn de volgende stappen te overzien. “Er zit een negatief verhaal aan Tuf, maar feit is, dat het bedrijf nog bestaat”. Aldus Starmans. Volgens de burgemeester zou het bedrijf weer operationeel kunnen worden als het kan garanderen aan alle wettelijke eisen op vooral vergunde eisen te voldoen. Dongens burgemeester is blij dat de kwestie in een volgende ( oplossingsgerichte) fase is gekomen, maar vindt de situatie nog heel complex.