Realisatie fase 1 ‘Oosterhout – Oosteind en aansluitingen A27’

Voorbereidende werkzaamheden juni 2019 – begin augustus 2019

Sinds het begin van 2019 is Heijmans voorbereidingen aan het treffen voor de 1e fase van de N629. Het gaat om het kappen van bomen, grondwerkzaamheden en het aanleggen van een bypass in de Landbouwweg. Onder grondwerkzaamheden verstaan wij het aanbrengen van zandophogingen ten behoeve van de bouw van het viaduct over de A27. De bypass brachten wij aan in het noordoostelijke deel van de Landbouwweg om ruimte te maken voor de verlegging van de kabels en leidingen. Daarnaast hebben wij een boring onder de kruising Ter Horst gemaakt om een nieuwe leiding aan te kunnen sluiten. Hiervoor is de Provinciale weg eind juni ook een week afgesloten geweest vanaf de N629.Er wordt hard gewerkt om alle kabels en leidingen tijdig te verleggen door kabels en leidingen eigenaren zodat in augustus 2019 gestart kan worden met de realisatie van fase 1. Realisatiefasen Nadat de voorbereidende werkzaamheden gereed zijn, start de aannemer in augustus met de realisatie. Deze uitvoerende werkzaamheden zijn opgesplitst in fase 1a (tunnelbak en Bovensteweg) en fase 1b (viaduct bouw A27 en de turbo kluifrotonde aan de zijde van Ter Horst.

HINDER

De Bovensteweg wordt van 12 augustus- 9 september 2019 afgesloten tussen de tunnelbak Bovensteweg, ter hoogte van de Burgemeester Elkhuizenlaan en de verkeerslichten ter hoogte van de op- en afrit A27 aan de zijde van Oosterhout.

Op 12 augustus 2019 starten de sloopwerkzaamheden plaatsvinden aan de tunnelbak, het project van de gemeente Oosterhout, dat ongeveer 3 dagen duurt. Omwonenden zijn hierover door de gemeente Oosterhout reeds over geïnformeerd. Op de Bovensteweg zal de betonrijbaan van de N629 opgebroken worden. De frees en

opbreekwerkzaamheden starten op 14 augustus 2019 en duren t/m 22 augustus 2019. Deze opbreeksloopwerkzaamheden in de tunnelbak en op de Bovensteweg veroorzaken op en rondom de uitvoeringslocatie een behoorlijke geluidsintensiteit. Voor de omliggende woonwijken en een aantal omliggende woningen zal de (geluids)hinder beperkt zijn

Werktijden zijn van 07.00 uur tot 19.00 uur en op zaterdag en zondag vinden er geen werkzaamheden plaats om de overlast te beperken voor de omgeving.