Bewonersavond voor inwoners van Dongen -Vaart

Dongen – Vaart ondergaat een ware metamorfose

Dongen -Vaart verandert. De afgelopen jaren is er al veel gebeurd aan het gezicht van dorp. Zo is de bomenrij naast de Vaart al eens recht gezet, is de Vaartweg voorzien van nieuwe straatmateriaal,wordt er binnenkort een nieuw dorpsplein gerealiseerd in de kern en wordt de Agnesschool gesloopt. Daarvoor komt in de plaats een nieuw Integraal Kindcentrum (IKC). De Vaartweg in de kern wordt momenteel helemaal vernieuwd en de Meester Janssenweg wordt ook gedeeltelijk opgeknapt.Bewoners hebben even wat overlast, maar het dorp is en blijft mooi. Zij worden op maandag 24 juni bijgepraat over de veranderingen. Vanaf 20.00 uur is er een bewonersavond in café-zaal ’t Karrewiel. Bij aanvang van de zomervakantie (tweede week juli) staat de sloop van de basisschool gepland. Zodra de sloop afgerond is, kan de aanleg van het nieuwe, duurzame dorpsplein beginnen. De aanleg van het dorpsplein is als pilot ingebracht bij de Circulair Inkopen Academie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Samen met een afvaardiging van de dorpsraad is gezocht naar materiaalsoorten die zoveel mogelijk voortkomen uit hergebruikt materiaal

Foto: Adriaan Raesen

Wegreconstructie

Momenteel zijn de nutsbedrijven bezig met het vervangen van de water- en gasleidingen in de dorpskern. De verwachting is dat zij hier begin oktober klaar mee zijn. Daarna begint de reconstructie van de Vaartweg, tussen de Meester Janssenweg en de rotonde Gaasjesweg. Nadat de werkzaamheden op de Vaartweg gereed zijn, kan in januari 2020 de reconstructie van de Meester Janssenweg beginnen. Het betreft hier het gedeelte tussen de Vaartweg en de IJsvogelstraat.

Nieuwe inrichting Vaartweg

De gehele hoofdrijbaan en het aanliggend trottoir van de Vaartweg tussen de Meester Janssenweg en de rotonde Gaasjesweg worden voorzien van nieuwe verhardingsmaterialen. De parkeervakken worden verhoogd aangelegd met een schuine band naast de rijloper. Hierdoor gaat de weg smaller ogen, wat de snelheid van het verkeer afremt. De inrichting van de Meester Janssenweg blijft ongewijzigd. Hier worden het riool gerenoveerd en de bomen en de bestrating vervangen.

WhatsApp

Om bewoners en ondernemers sneller, frequenter en meer digitaal te informeren over de projecten in de openbare ruimte wordt gewerkt met WhatsApp. Aanmelden kan via telefoonnummer 06-11120925. Via een verzendlijst kan de gemeente herhaald naar iedereen die zich heeft aangemeld berichten verzenden. Een eventuele reactie is vervolgens alleen zichtbaar voor de gemeente. Het gaat dus niet om een WhatsApp groep, maar een WhatsApp-verzendlijst. Meer informatie over dit systeem staat op: www.dongen.nl/whatsapp.