Bestuur Het KunstPodium stopt

UPDATE( zaterdag 8 juni) Het Kunstpodium verkeert in moeilijkheden. Al eerder besloot het gemeentebestuur van Dongen een reguliere subsidie die over jaren loopt, eerder uit te keren. Of de wankele financiële situatie van het kunstpodium mede oorzaak is voor het vandaag ( vrijdag red.) genomen drastische besluit van het stichtingsbestuur is niet helemaal duidelijk; een lid van het bestuur gaf zaterdag het volgende commentaar:

“Zoals in het persbericht is aangegeven stopt het bestuur vanwege een verschil in inzicht tussen de organisatie van het KunstPodium en het bestuur over de uitvoering van het toekomstplan, niet vanwege de financiële positie. De dagelijkse gang van zaken kan gewoon door blijven gaan, dus voor de gebruikers van het Kunstpodium en de partners van de Cammeleur van het Kunstpodium en de partners van de Cammeleur heeft dit geen directe consequenties. Aanstaande dinsdag wordt ons besluit in het college besproken”.

Deze krant vroeg ook reacties aan het gemeentebestuur. Tot nu toe blijven die uit. Wij publiceren hieronder het door ons ontvangen persbericht van het Kunstpodium

Het bestuur van Het KunstPodium heeft besloten per 7 juni 2019 zijn taken neer te leggen. Vandaag heeft het bestuur de medewerkers, de klanten en de partners van Het KunstPodium geïnformeerd over het besluit.Het bestuur en de organisatie van Het KunstPodium hebben een enerverende periode achter de rug. Vorig jaar is de organisatie verhuisd naar een nieuwe locatie, De Cammeleur in Dongen. In het nieuwe gebouw is de organisatie een samenwerking aangegaan met drie nieuwe partners; DonckHuys, Theek5 en ContourdeTwern.Afgelopen najaar heeft het bestuur voor Het KunstPodium een plan gemaakt om de organisatie toekomstbestendig te maken en daarmee kunst- en cultuureducatie in de gemeente Dongen te waarborgen. Zowel bestuur als organisatie staan achter dit toekomstplan. Er is echter een onoverkomelijk verschil van inzicht ontstaan over de uitvoering van dit plan. Dit betreft onder andere de invulling van de tariefstructuur.Om de operationele gang van zaken niet te belemmeren, heeft het bestuur besloten terug te treden. Het bestuur wil de organisatie de ruimte bieden om de dagelijkse gang van zaken door te laten gaan. Het bestuur is daarbij van mening dat Het KunstPodium het afgelopen jaar de goede weg is ingeslagen. De lessen en cursussen zitten vol en de recente kwartaalcijfers zijn voorzichtig positief. Het bestuur betreurt het deze keuze te moeten maken en blijft de komende tijd beschikbaar om de laatste zaken af te handelen en over te dragen.