‘Nogal wat onrust’

D66 stelt vragen over plannen van Casade plannen rond Brabantpark.

Raadslid Maarten Baijens van oppositiepartij D66 in de Dongense raad, wil graag van wethouder Bea van Beers weten hoe het zit met met de zoals deze omschrijft ‘ nogal wat onrust die ontstaan is na een informatiebijeenkomst van Casade over het Brabantpark’. Zoals onlangs bekend werd wil de woningcoöperaties Casade 47 woningen in de wijk Brabantpark slopen en vervangen door wat Casade noemt ‘energiezuinige woningen’. De plannen ontstonden in 2017 omdat bewoners al jarenlang te maken hadden met hoge energierekenringen en vochtproblemen die te wijten zijn aan de slechte bouwkundige staat. In eerste instantie wilde Casade verbeteringen aanbrengen in badkamers en keukens. Later bleek uit verder onderzoek dat dat niet afdoende zou zijn en inefficiënt. Besloten werd om de huizen te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Volgens de plannen begint de sloop in september dit jaar.

Uit schriftelijke beantwoording van de vragen van Baijens blijkt dat voor de herontwikkeling van het Brabantpark een wijziging nodig is van het bestemmingsplan omdat de woningen anders gepositioneerd worden dan de huidige woningen.

Er is volgens de wethouder een start gemaakt met het planologische proces. In dat kader is er op woensdag 27 maart een informatiebijeenkomst gehouden. Volgens de wethouder stond de bijeenkomst grotendeels in het teken van het informeren en betrekken van de omwonenden en deels in het teken van informatie voor de huidige en nieuwe huurders.

Van Beers : “Een van de genoemde zorgpunten betreft de positionering van de parkeerplaatsen. Casade en de gemeente willen de nieuwe buurt dezelfde groene uitstraling geven als de huidige buurt (parkachtige sfeer). Daarom is gezocht naar een goede balans tussen ‘grijs’ en ‘groen’ “ Tijdens de informatieavond heeft een aantal bewoners aangegeven dat ze zich niet kunnen vinden de positionering van een aantal parkeerplaatsen tegenover Beneluxlaan 1-11. Casade en gemeente zijn samen met de stedenbouwkundige gaan kijken naar een optimalisatie van het plan. Ondertussen heeft een aantal inwoners een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Casade en gemeente hebben de inwoners die een zienswijze hebben ingediend uitgenodigd om in gesprek te gaan over de optimalisatie van de positie van de parkeerplaatsen. De wethouder zal de raad op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.