Meepraten met de gemeente over belangrijke zaken die de burger aangaan is tegenwoordig gemeengoed. Ook in Dongen is dat het geval. Inwoners van Gravenmoer maken zich klaar voor de toekomst dat zich klaar maakt voor de toekomst. Vanaf dit jaar worden de hoofdstraten opnieuw ingericht om de snelheid van het verkeer te minderen en er zijn plannen voor een nieuw schoolgebouw/kindcentrum. Een volgende stap is woningbouw. In het gebied tussen de Waspikseweg, Julianalaan, Havenkade en Klipper is ruimte voor nieuwe woningen. De gemeente Dongen zoekt inwoners van dit mooie dorp die hierover willen meedenken, van visie tot ontwerp.

Het idee is om een klankbordgroep op te richten die een adviserende en signalerende rol heeft bij de ontwikkeling van het nieuwe woongebied. Gezocht wordt naar:

– een inwoner in de leeftijd van 20 tot 30 jaar;

– een inwoner in de leeftijd van 30 tot 40 jaar;

– een inwoner van boven de 50 jaar;

– een inwoner met belangstelling voor landschap/cultuurhistorie;

– een vertegenwoordiger namens de dorpsraad ’s Gravenmoer.

De klankbordgroep zal verder bestaan uit enkele medewerkers van de gemeente Dongen, een stedenbouwkundige en mogelijk ontwikkelende partijen.

Aanmelden

Wilt u meedenken over de toekomst van dit stukje ’s Gravenmoer en kunt u het algemeen belang laten voorgaan? Meldt u zich dan vóór 15 februari 2019 aan via info@dongen.nl. Meer informatie is verkrijgbaar bij Patrick Verschoor, telefoonnummer: 06-21818249, e-mail: patrick.verschoor@dongen.nl. Het is de bedoeling dat de klankbordgroep in maart begint. De woningbouw staat gepland voor 2021/2022.

Achtergrondinformatie

Het is alweer enkele jaren geleden dat er in ’s Gravenmoer woningen zijn gebouwd. Op basis van de woningbehoefte en het woningbouwprogramma wil de gemeente nu beginnen met de voorbereiding van het gebied tussen de Waspikseweg, Julianalaan, Havenkade en Klipper. Nieuwe woningen zijn nodig om de leefbaarheid van het dorp te behouden. Het gebied is grotendeels in eigendom van de gemeente Dongen.