Milieuvereniging Oosterhout en de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik :
‘Dromenlab voorbarig’

’Alleszins voorbarig’, zo noemen de Milieuvereniging Oosterhout en de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik de uitnodiging aan bewoners en organisaties om deel te nemen aan een Dromenlab. In de uitnodiging (van de gemeente Dongen en Oosterhout red. )wordt opgeroepen om mee te denken aan de toekomstige invulling van het gebied tussen Oosterhout en Dongen. Via een tekening wordt de toekomstige situatie geschetst. Daarin wordt er van uitgegaan dat het besluit voor de aanleg van de nieuwe N629 al definitief genomen is. Echter, het besluit ligt momenteel bij de Raad van State. Voorzitter René Roovers van Spaar de Duiventoren en het Blik vindt dat mensen op deze manier voor de gek gehouden worden. ‘Dergelijke invullingsplannen maak je pas als het bestemmingsplan vaststaat. Dat is zeker niet het geval’, aldus ook Sietzke Schokker van de Milieuvereniging Oosterhout. ‘De gemeenten en provincie moeten volgens haar eerlijk en transparant richting bewoners aangeven hoe de situatie op dit moment is’.

Beide organisaties hebben een beroep lopen bij de Raad van State. In reactie op dit beroep gaf de provincie aan geen verdere voorbereidende activiteiten te zullen ondernemen. In het Dromenlab wordt er zomaar van uitgegaan dat de weg er zeker komt en om de versnippering van het landschap te verminderen wordt met wat investeringen het landschap aantrekkelijker gemaakt.
De provincie draagt 3 ton bij aan het Dromenlab net als de beide gemeenten Oosterhout en Dongen. Roovers:’Met dit ‘Dromenlab’ smijt je mogelijk veel geld over de balk als deze weg niet doorgaat. Dan zou wel eens kunnen blijken dat al die ‘dromen’ voor niets zijn bedacht. De inzet en vertrouwen van deelnemers kan daarmee een forse deuk oplopen. Vertrouwen dat we hard nodig hebben als straks de Duiventoren en het Blik gebied echt ingericht en versterkt moeten gaan worden. Zoals bekend gaat onze voorkeur uit naar verbetering van de bestaande weg. De bestaande natuurgebieden kunnen dan behouden blijven. Als de nieuwe weg door het Blik en de Duiventoren wel wordt aangelegd, moeten de natuurgebieden daarentegen als verloren worden beschouwd. Daar kan geen Dromenlab tegenop’, aldus Schokker en Roovers.