Stichting Parkplezier Dongen ziet heil in samenwerking

Dongen, 14 januari 2019.De nieuwjaarsbijeenkomst vandaag in brasserie restaurant Winkk van de Stichting Parkplezier in Dongen, stond grotendeels in het teken van het nieuwe initiatief dat deze groep actieve Dongenaren gaat ontplooien met betrekking tot de optreedlocatie naast de Cammeleur De optreedlocatie mag vanaf nu ook de toepasselijke naam van Parkpodium dragen. Vanaf mei organiseert een speciale programmacommissie bestaande uit Gerard Jansen, Saskia van Baaren , Rob Ysebaert en Bernadette Klerx een soort van pilot die duurt tot 30 september. Het betreft hier zo’n 15 ‘voorstellingen’ van diverse aard, waarvoor men zich kan aanmelden om voor een optreden in aanmerking te komen. Pre is onder andere dat groepen of personen die gebruik willen maken van het podium hiervoor zelf geen vergunning hoeven aan te vragen maar zich rechtstreeks tot de commissie kunnen wenden. Volgens de woordvoerder van de commissie Gerard Jansen,is er na de eerste publicaties in de lokale pers al veel belangstelling voor het nieuwe Dongense platform. De aftrap van het nog samen te stellen gevarieerd programma is 26 mei, op de dag van het park. Jansen: “..het moet niet enkel een opstapje worden op het podium, maar een opstap voor echt Dongens talent “. Aanmelden kan via parkpodiumdongen@gmail.com


In zijn openingswoord sprak voorzitter Jac Willemse over een succesvol afgelopen jaar met goede perspectieven voor 2019. Hij kondigde een belangrijke samenwerking aan met de Koninklijke Heide Maatschappij Nederland : “zij hebben verstand van bomen en kunnen ons daarbij helpen” aldus de voorzitter. Vanwege een bestuursconferentie waar het gehele college aan deel neemt was de nestor van de gemeenteraad de heer Pieter Brooijmans bereid om namens de raad een kleine speech te houden. Brooijmans benadrukte de grote interesse van de raad in zake de centrumontwikkeling,waar het park Vredeoord deel van uit maakt. Voor de raad is de samenhang van de onderdelen in het centrumplan heel belangrijk. Brooijmans keek nu al uit naar de dag van het park op 26 mei dit jaar. “..een dag voor iedereen “.De goedbezochte nieuwjaarsbijeenkomst werd hier en daar gebruikt om de bestaande netwerken uit te breiden, waarbij nieuwe activiteiten in de toekomst zeker nader zullen worden uitgewerkt.