Wijkraad Dongen West 1 zoekt ondersteunende leden

Wijkraad West 1 Dongen heeft de afgelopen jaren veel inspanning geleverd met betrekking tot de veiligheid, welzijn, leefbaarheid en sociale activiteiten in de wijk West 1. De bestuursleden van de Wijkraad West 1 zijn dan ook blij met de vergroting van betrokkenheid in de wijk. Natuurlijk is een streven om nog meer mensen te betrekken bij de activiteiten van de wijkraad om een groter WIJ gevoel te krijgen. Om dit te kunnen realiseren is de Wijkraad West 1 op zoek naar mensen uit de wijk West 1 die mee willen denken en doen over hun eigen woon/ leefomgeving. Elke 2e woensdag van de maand vanaf 19:30 uur (tenzij anders is aangegeven) heeft de wijkraad een vergadering in EUROPLUS en hier worden zaken die door de bewoners, gemeente of woningbouwvereniging worden aangegeven besproken en een plan gemaakt.


Betrokkenheid van bewoners is hierin van groot belang omdat het om uw directe woon/ leefomgeving gaat.

Werkzaamheden voor de ondersteuning wijkraad West 1 zijn:

• Verspreiden van flyers of een enquête voor activiteiten

• Meedenken aan de reactie aan de gemeente of woningbouwvereniging

• Helpen bij evenementen voor zover u beschikbaar bent (NLDOET, Burendag, Kerstborrel, enz.…)

De zaken die met regelmaat terugkomen op de agenda van de wijkraad zijn:

• Toestemming voor de kapvergunning van bomen in uw omgeving • Verkeerscirculatieplannen

• Aanpassingen aan speeltuinen

• Het realiseren van speeltuinen of andere locaties

• Meedenken met plannen van de gemeente

• Buurtpreventie WHATSAPP-groepen (gecoördineerd vanuit de wijkraad) • Verkeersveiligheidsmaatregelen

• Communicatie in het algemeen

Bent u graag betrokken bij de zaken die in uw leefomgeving spelen en met uw buurtbewoners, meld u dan aan als ondersteuning van de Wijkraad West 1 Dongen op: wijkraad@dongenwest1.nl en/of kom naar de open vergadering van de wijkraad West 1 in EUROPLUS. EUROPLUS is gelegen aan Dunantstraat 28 5101TJ Dongen.