Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik :

Provincie maakt stap op de plaats en ‘komt tot bezinning’

Volgens de provincie Noord Brabant is de afgelopen periode de aanbestedingsprocedure rond de N629 doorlopen. Volgens een woordvoerder hebben de provincie en gemeente Oosterhout de aanbiedingen inmiddels beoordeeld. Daarbij werd gekeken naar zowel kwaliteit als prijs. Een normale aanbestedingsprocedure dus. Het bedrijf Heijmans uit Rosmalen kwam in de beoordeling als ‘voorlopig beste partij’ naar voren. De provincie spreekt hier bewust van ‘voorlopig’ want de komende vier weken kunnen afgewezen partijen nog bezwaar maken tegen het voornemen om het werk aan Heijmans te gunnen. Begin januari 2019 kan volgens Den Bosch definitief bekend worden gemaakt of Heijmans daadwerkelijk de aannemer voor fase 1 zal zijn.Tot en met 22 november 2018 was het mogelijk om bij de Raad van State beroep aan te tekenen tegen het besluit van Provinciale Staten om het Inpassingsplan (PIP) voor de N629 vast te stellen. Daarvan hebben acht partijen gebruik gemaakt , waaronder de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik. De Raad van State plant nu een zitting in, waarin alle partijen een toelichting kunnen geven op hun standpunt. Wanneer de zitting plaatsvindt is nu nog onbekend. Naar verwachting zal dat over enkele maanden zijn. De uitspraak volgt meestal uiterlijk 6 weken na de zitting. Dan pas is duidelijk of het PIP ‘onherroepelijk’ is.

‘bijzonder positief nieuws’

De provincie heeft de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik laten weten dat zij voorlopig geen handeling tot realisatie van de N629 zal treffen. De provincie heeft toegezegd tot aan de uitspraak van de Raad van State geen verdere voorbereidingsactiviteiten meer te ontwikkelen. Daardoor is het schorsingsverzoek bij de Raad van State overbodig geworden.”Dat is bijzonder positief nieuws” aldus René Roovers voorzitter van de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik. De eerste slag in de juridische procedure is binnen. Dat geeft vertrouwen voor de rest van de procedure. Blijkbaar wil de provincie niet het risico lopen om al via het schorsingsverzoek een flinke draai om de oren te krijgen en komt zij nu met deze tegemoetkoming en toezegging” aldus Roovers

Direct starten

De aannemer is van plan direct te starten met werzaamhedenen en met het uitwerken van zijn ontwerp en planning na de definitieve gunning in januari. Daarbij hoort ook het uitwerken van het plan hoe tijdens de werkzaamheden het verkeer gaat rijden, hoe hinder geminimaliseerd wordt en hoe mensen over de werkzaamheden geïnformeerd worden. Zodra deze plannen voldoende uitgewerkt zijn, zullen de aannemer en provincie ze toelichten via een informatiebijeenkomst. Die bijeenkomst vindt tijdig plaats voordat de uitvoering buiten start. Dat zal naar verwachting rond april/mei 2019 zijn.

Volgens de provincie hebben twee van deze acht partijen hebben ook een voorlopige voorziening aangevraagd bij de Raad van State. Daarmee verzoeken de partijen de Raad van State om het PS-besluit op te schorten. Welke partijen dat zijn deelt de provincie niet mee. Den Bosch zegt in de nieuwste nieuwsbrief dat dit betekent dat zij verzoeken om alle voorbereidende werkzaamheden op te schorten totdat de Raad van State uitspraak heeft gedaan over de beroepen. Over de voorlopige voorzieningen zal de Raad van State op korte termijn uitspraak doen. Ook hier is een exacte datum nog niet bekend. In afwachting van de uitspraak zegt de provincie verder te gaan met de voorbereidingen voor de N629.

Versneld

Volgens de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik vertaalt de uitspraken van de provincie dat de besluitvorming nog geruime tijd op zich kan laten wachten. “Tot die tijd “, zegt Roovers, “ligt dus alles stil”.

De Vereniging zal er nu bij de gemeenten Oosterhout en Dongen op aandringen snel over te gaan tot de uitvoering van de motie van Provinciale Staten waarin gevraagd wordt de knelpunten op de bestaande weg versneld aan te pakken.