Denk mee, praat mee over sporten in Dongen!

Dongen kent een bloeiend vrijwilligersleven. De vele sport- en culturele voorzieningen en de goede onderwijsfaciliteiten zorgen ervoor dat onze inwoners met veel plezier in Dongen (willen blijven) wonen. Hoe zetten we de verbindende kracht van sport in voor de toekomst? Hoe houden we sportvoorzieningen betaalbaar en van goede kwaliteit? Hoe spelen we in op trends en ontwikkelingen? Hoe geven we jong talent de ruimte? Daarover gaat de gemeente het gesprek aan met inwoners, ondernemers en verenigingen Met als doel: komen tot een sportvisie voor Dongen.

De sportvisie wordt opgezet aan de hand van vier thema’s. Per thema worden twee bijeenkomsten tussen november 2018 en april 2019. georganiseerd De eerste data per thema zijn gepland op onderstaande dagen. De tweede bijeenkomst per thema volgt in maart/april 2019. De bijeenkomsten beginnen om 19:30 uur. De locatie van de avonden volgt zo spoedig mogelijk.

Thema 1: Sportstimulering: 27 november 2018

Hoe stimuleren we deelname aan sport en sportief bewegen? De inzet van de combinatiefunctionaris, de aansluiting tussen sport en onderwijs, het project Jongeren op Gezond Gewicht en de ontwikkeling van sporttalent staan op de agenda.


Thema 2: Toekomst van de sportvereniging: 4 december 2018

Hoe zorgen we samen voor toekomstbestendige sportverenigingen? Samenwerking tussen verenigingen, verenigingsondersteuning, inzet van vrijwilligers, open verenigingen en een veilig sportklimaat komen aan bod.


Thema 3: Sport als middel: 11 december 2018

Sport als middel: Op welke manieren kunnen we sport inzetten om maatschappelijke doelen te behalen? Toegankelijkheid van sport voor iedereen, armoedebeleid, inclusiviteit, gezonde leefstijl en de brede maatschappelijke rol van verenigingen zijn belangrijke onderwerpen hierin.


Thema 4: Sportaccommodaties: februari 2019 (datum volgt)

Hoe komen we tot duurzame sportvoorzieningen voor de toekomst van Dongen? De resultaten van de ruimtelijke scan sportvoorzieningen, duurzaamheid, sport in de openbare ruimte en multifunctioneel gebruik staan op de agenda.


Aanmelden

Aanmelden voor (één van) de themasessies kan bij jannie.willemse@dongen.nl. U krijgt dan nadere informatie over het programma en de locatie toegestuurd.

Ruimtelijke scan

Een ruimtelijke scan van alle sport- en beweegvoorzieningen maakt deel uit van de sportvisie. Binnen de ruimtelijke scan wordt gekeken naar de sport- en beweegvoorzieningen die nu nodig zijn, maar ook naar de behoefte in de toekomst. Ook worden de mogelijkheden tot sporten en bewegen in de openbare ruimte onderzocht. De ruimtelijke scan wordt opgezet door bureau Kragten en is naar verwachting half januari 2019 klaar. De inspraakavond rondom sportaccommodaties heeft daarna plaats, zodat de resultaten kunnen worden besproken.

Jongerencafé

Waar hebben jonge sporters behoefte aan? Welke sportvoorzieningen zijn in Dongen nodig in de toekomst? Speciaal voor jonge sporters is er op 16 november 2018 een Jongerencafé Sport. Het jongerencafé heeft plaats in jongerencentrum De Poort van 17:00 uur tot 19:00 uur. De pizza staat klaar! Aanmelden is niet nodig.