Schitterend concert op het feest van de geboorte van St. Jan de Doper

24 juni is het feest van de geboorte St. Jan de Doper, precies een half jaar voor kerstmis, het feest van de geboorte van Christus. Voor de Kerk een belangrijk feest, voor de wereld betekent het het einde van de aspergetijd. En natuurlijk de kortste nacht en de langste dag.Reden te meer om deze gedenkwaardige dag luister bij te zetten met een mooi concert in de kerk!Op de avond van de langste dag, op de avond van St. Jan, gaan we in de St. Laurentiuskerk enkele bijzondere stukken laten horen uit de schatkamer van de religieuze muziek. Kamerkoor Zuid staat garant voor de hoogstaande koorwerken. En deze keer worden ze aangevuld met het mannenkoor van het St. Laurentiuskoor. De reden daarvoor is gelegen in het feit dat er enkele delen worden uitgevoerd van de Mis voor twee koren en twee orgels van Ch. M. Widor, de man van de beroemde ´Toccata´. Voor de uitvoering van deze misdelen zijn zoals gezegd twee koren nodig: een gemengd koor en volgens de partituur van Widor ‘Tweehonderd Seminaristen van het Seminarie van de St. Sulpice in Parijs’.

Dat Gemengd Koor was nog wel te vinden in de vorm van het Kamerkoor Zuid. Maar die tweehonderd seminaristen (priesterstudenten) zijn wat zeldzamer geworden. Gelukkig hebben de mannen van het St. Laurentiuskoor genoeg geestelijke bagage om al deze tweehonderd seminaristen te evenaren, dus kan de uitvoering gewoon door gaan.

En dat is best bijzonder want er zijn maar weinig kerken met twee zulke grote en fraaie orgels en ruime akoestiek als die in de St. Laurentiuskerk van Dongen. Er moet dan ook met flinke stem gezongen worden want de componist vraagt nogal wat van zijn ‘seminaristen’ en ook van zijn gewone koorleden. Muziek om bij op het puntje van je stoel te zitten!

Daarnaast is er nóg een werk dat maar weinig wordt uitgevoerd vanwege de moeilijkheid én het gebrek aan een goed orgel. Het betreft het motet ‘Ecce Sacerdos Magnus’ van A. Bruckner. Een werk voor koor, 3 koperblazers en groot orgel. Van het koor wordt het uiterste gevraagd in bereik, van de lage E tot de hoge Bes en alles wat er tussen zit. Ondertussen geven het orgel en de drie koperblazers flink tegengas zodat er een werkelijk overweldigend en overdonderend geluid ontstaat. Het gezang was bedoelt om te klinken bij de binnenkomst van de aartsbisschop, in plechtige processie.

Om al deze hoogtepunten heen zijn er nog tal van andere werken voor koor, maar ook voor instrumentalisten. Zodoende belooft het een prachtig ‘Concert Spirituel’ te worden als besluit van de langste dag van het jaar, de sluiting van het aspergeseizoen én het feest van de Geboorte van St. Jan de Doper.

Van harte welkom, zondagavond 24 juni om 20.15 uur. De entree bedraagt €10,-. Kinderen onder 18 jaar hebben gratis toegang.