DP stopt met mede-organiseren van intocht Sinterklaas op zondag 19 november

Winkeliersvereniging wil meer beleving in het centrum

Vernieuwen is volgens bestuurslid John Jansen het sleutelwoord voor de toekomst. Daarbij wil Dongen Promotion de verbinding zoeken met alle ondernemers van het centrum, omdat zij er van overtuigd zijn dat iedereen hetzelfde doel na streeft, beleving in het centrum.De vereniging staat er goed voor. Financieel gaat het goed en het ledenaantal loopt weer gestaag op. Maar nu de interim-voorzitter Betsie Beijers gestopt is en ook de secretaris Alouis Asselman aangegeven heeft om in het voorjaar van 2018 zijn functie neer te leggen is Dongen Promotion op zoek naar nieuwe bestuurders om deze vernieuwing vorm te geven. Ook de Gemeente, in de vorm van de mogelijk maker Johan Meesters, wil vernieuwing en er zullen hopelijk een aantal zaken in Dongen op termijn gaan veranderen.

Door Piet Scheepers

In ieder geval is zeker dat DP op 12 november de nieuwe feestverlichting in Dongen gaat hangen. Namens de evenementen commissie presenteerde Paul Biekens en Peter Broekhoven het nieuwe model, gekozen door de inwoners van Dongen. De grootste stap is echter dat DP dit jaar voor het laatst meewerkt aan de intocht van sinterklaas. Sinds mensenheugenis weten de inwoners van Dongen niet beter dat DP, in samenwerking met de stichting Dongense Jeugdraad, deze intocht organiseert. Tijdens de afgelopen winkeliersborrel opende bestuurslid John Jansen namens DP de bijeenkomst. Ruim 50 leden en niet leden gaven acte de presence.

Drie belangrijke zaken werden toegelicht. De activiteiten die DP organiseert, uitbreiding bestuur en Johan Meesters lichtte namens de gemeente Dongen de laatste ontwikkelingen toe.

De kerstmarkt op zaterdag 9 december moet in de ogen van het huidige bestuur meer beleving krijgen. De opzet wordt veranderd. Zo zal er op de het Looiersplein en het plein nabij Oog & Blik meet food & drink mogelijkheden gecreëerd worden. Ook zal er weer meer livemuziek, denk aan koren en muziekgezelschappen, in het parkoers opgenomen worden. Dit jaar zullen de kramen staan vanaf Winkk via de Hoge Ham richting Looiersplein. Bekeken wordt of de mogelijkheid bestaat tot aan Intertoys door te gaan met het uitzetten van kramen. Overigens kost een kraam huren 15 euro, voor leden van DP is dit gratis. Er worden geen handelaren en politieke partijen op deze markt toegelaten.


DP stopt met mede-organiseren van intocht Sinterklaas op zondag 19 november

Ook werd bekend gemaakt het niet meer mede-organiseren van de sinterklaasintocht. De vraag binnen het bestuur was: Waarom moeten wij deze intocht betalen? Is het onze kerntaak dit te regelen? En wij hebben jaren gedraaid zonder enige subsidie van de gemeente Dongen. Twee jaar geleden vroeg DP voor het eerst subsidie voor de intocht aan. Deze werd toegekend evenals de bijdrage voor dit jaar. ,,Deze bijdrage is lang niet toereikend. Over het terugtrekken hebben wij met de jeugdraad gesprekken gehad. Dit jaar nemen wij alles nog voor onze rekening. Dat gaat van het huren van de pakjesboot, strooigoed, eten en drinken voor de medewerkers en al wat er verder nodig is. Volgend jaar is het aan hun,” legt Jansen uit. Alles wat met de sinterklaasintocht te maken heeft hevelt DP gratis over naar de jeugdraad. Daaronder ook de vele zwarte pieten pakken.

De kersverse voorzitter van de stichting Dongense Jeugdraad, Jesse Pfrommer, is druk in onderhandeling met de gemeente over de financiële gevolgen. ,,Wij zijn wel van plan volgend jaar deze intocht zelf te gaan regelen. Wij gaan nu bekijken hoe wij het financiële plaatje rond krijgen. Mocht de subsidie niet toereikend zijn, dan moeten wij het op de

Niewe feestverlichting.


Model hangt bij John Jansen voor de deur