In een aantal artikelen zal deze krant tot aan de aanstaande gemeenteraadsverkiezing op 21 maart 2018, regelmatig aandacht schenken en vragen aan en voor dit grote democratische goed dat ook de Dongenaar aangaat. Onderdeel hiervan is ook het al dan niet samen met de andere plaatselijke media, organiseren van activiteiten in het dorp in de aanloop naar maart 2018 .In deze reeks artikelen die vlak voor een politieke activiteit in verband met de komende verkiezingen worden gepubliceerd hopen we de Dongenaar een dienst te bewijzen en te bewegen te reageren op deze artikelen én te bewerkstelligen dat die inderdaad gebruik gaat maken van zijn of haar democratisch recht een raad te kiezen die Dongen waard is.

Dongen op weg naar de aanstaande verkiezingen ( 1 ) ‘De aanloop’

Op 21 maart 2018 gaan alle Dongenaren die de wettelijke stemgerechtigde leeftijd van 18 jaar hebben of ouder zijn , naar de stembus. Tenminste daar wordt door burgemeester Marina Starmans vurig op gehoopt. Samen met griffier Willem Vulto en een door hen opgezette plan de campagne moet dat resulteren in een grotere opkomst tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Dit jaar al op 21 maart startte Dongen met een grote bijeenkomst in de centrale hal van het gemeentehuis. Die avond , niet toevallig precies een jaar voor de verkiezingen en waarop alle politieke partijen van Dongen aanwezig waren, werd door een groot publiek geluisterd naar Pieter Tops ,hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg .Deze had toen samen met journalist Jan Tromp net het boek“de Achterkant van Nederland” geschreven over de lokale democratie. De inhoud van dat boek speelt op dit moment een grote rol en kwam ter sprake tijdens een bijeenkomst met de lokale en regionale media gisteren in het gemeentehuis van Dongen. Het gesprek was tevens de start van het plan de campagne om de komende verkiezingen in Dongen onder de aandacht te brengen. In het recent verschenen boek beschrijven Tops en Tromp hoe met name de onderwereld steeds nadrukkelijker het contact met het openbaar bestuur opzoekt en beïnvloedt.

deelnemen
Per 1 januari 2017 was het aantal gemeenten in ons land 388. De trend van minder gemeenten zet zich voort. Zo’n 30 jaar geleden waren er nog 774. In maart 2018 zullen er dat weer een aantal minder zijn. Met name in het noorden en oosten van ons land zullen dan een aantal gemeenten samengevloeid zijn. Het streven om Dongen een zelfstandige gemeente te laten blijven is bekend en zal voorlopig niet veranderen. Dongen gaat dus stemmen voor een eigen raad. Het aantal leden is gerelateerd naar het aantal inwoners van een gemeente. Dongen ( 25.651 inwoners op 30 april 2017, bron: CBS ) heeft en krijgt een raad van 21 leden. Het aantal raadsleden is overigens altijd oneven. Volgens de Dongense griffer Willem Vulto moeten op 5 februari 2018 tussen 9.00 en 17.00 uur alle partijen hun kandidatenlijsten inleveren. Nieuwe partijen moeten zich echter formeel voor 24 december registreren als partij die aan de verkiezingen wil meedoen. Partijen die in 2014 aan de verkiezingen meededen, hoeven zich niet te registreren. “ Formeel kan er op 24 december worden aangeven of er nieuwe partijen meedoen en formeel kunnen we pas op 5 februari om 17.00 uur aangeven of zowel alle nieuwe partijen als ook de zittende partijen gaan deelnemen

VOLGENDE AFLEVERING ‘het gevaar van ondermijning’