Nieuwste wijk in Dongen wordt nog mooier

Voor volgende zomer ‘groene long’ in De Beljaart klaar

Dongen, 25 oktober 2017. Binnen enkele jaren zal ook Dongens nieuwste wijk ‘De Beljaart’ klaar zijn. Mensen die er nu al wonen en vooral zij die de eerste spade voor nieuwbouw in deze eens in eigendom van de zusters Franciscanessen ‘heilige grond’ zagen steken , zagen de wijk groeien. Wethouder van Beek gaf deze ochtend het startsein voor het realiseren van de lang geplande ‘Groene Long ‘. Onlangs werden enkele wegen in de wijk al van een definitieve asfaltlaag voorzien en bij ingebruikneming van dit natuursegment in de zomer van 2018 zal ook dat feit meehelpen de wijk te voltooien. De Beljaart , een nieuw stukje Dongen, is nu al voorzien van veel ruimte en groen. De nieuwe groene long zal straks optisch en feitelijk een verbreding zijn van het huidige natuurlijke speelterrein ‘ Beljaart Buiten ‘.

Impressies en plattegrondafbeeldingen : Gemeente Dongen

Nu het college heeft ingestemd met de verdere uitwerking en realisatie van het ontwerp voor een groene zone in de nieuwbouwwijk kan de aanleg ook daadwerkelijk beginnen .Afgelopen jaar is met de wijkraad en bewoners aan een ontwerp gewerkt. Samen met een werkgroep en de wijkraad zijn een aantal suggesties aangereikt voor realisatie . Die zijn goed doorgesproken en goed bevonden. De gemeente heeft daarna een deskundig planbureau opdracht geven om e e a uit te werken .Bert Voeten, landschapsarchitect en eigenaar van het bureau Plancompagnons is aangewezen als ontwerper van de groene long. Hij lichtte samen met leden van wijkraad , Sander Spierings, projectleider van de gemeente Dongen en wethouder van Beek ,de plannen toe .

Foto : DHS | Piet Eelants

Veel water.

De groene long voorziet straks in grote wateroppervlakten dat speels wordt gesitueerd tussen veel groen , maar ook zijn er beperkte recreatiemogelijkheden zoals vissen en spelevaren. Het waterschap kan tevreden zijn. Die wilde veel water om de regen te kunnen opvangen en de waterhuishouding te kunnen beheren.Bijzonder is de aanleg van een zogenoemde pluktuin waar op manshoogte peren en appels kunnen worden geplukt. De lentebloesem zal vlinders en insecten aantrekken en het natuurelement bevorderen . In het gedeelte waar de tweede brug van woonvoorziening Amarant is, komt een speeltuin voor kinderen tot zes jaar. De speeltuin wordt mogelijk geïntrigeerd in de bestaande pas aangelegde speeltuin . In het plan is overigens veel gelegenheid voor het in de open lucht spelen . Er komen daarvoor natuurlijke elementen in diverse vormen. Ook wordt gedacht aan een blikvanger vlak bij de rotonde en de toegang tot de wijk , in de vorm van een fontein in de grote vijver. Een hardhouten brug en een terras aan de waterkant zijn in de plannen opgenomen.