FILM DE NATUUR LANGS EN OP DE DONGE 18 OKTOBER

Al vele jaren probeert Christ Grootzwagers, voorzitter van Natuurvereniging Ken en Geniet, telkens weer met een nieuw programma u te vermaken, het ene jaar is de keuze makkelijker dan het andere, er is zoveel moois te bewonderen.

Deze keer blijft hij erg dicht bij huis, namelijk langs de oevers van onze Donge. Al meer dan 8 jaar maakt hij daar samen met Hanny, wekelijks een wandeling, meestal vertrekken ze bij het parkeerterrein aan de grens van ’s Gravenmoer, gelegen aan de Wilhelminalaan. Ze wandelen dan aan de Oosteindse kant, niet een verschrikkelijk grote ronde, want bij de tweede stuw steken ze over en lopen over het fietspad terug, ongeveer 3,5 kilometer.

Er is onnoemelijk veel te zien zo langs de waterkant, natuurlijk de mooiste landschappen, welke je wekelijks ziet veranderen. Ook aan vogels is er altijd wel wat te bewonderen, met als speerpunt toch wel de ijsvogels. Ze lopen altijd met gespitste oren en blikken rond als ze de hoge fluittoon van de blauwe flits waar nemen. Ze krijgen vaak te horen, wat zoeken jullie eigenlijk, soms geven de mensen dan een tip, van daar heb ik hem gezien. Een enkele keer hoor je zelfs; de ijsvogel, die heb ik hier nog nooit gezien. Zo stonden ze een keer te praten met een oudere man, die zijn hele leven al in dit prachtige dorp had gewoond, deze hield stellig vol, een ijsvogel die zit hier niet, laat nu net op dat moment de vogel langs vliegen. Dus zij hem daarop gewezen en toen hadden ze het geluk, dat hij nogmaals langs schoot en nu had hij hem ook gezien. Verder zien ze hier af en toe 2 dames van respectabele leeftijd wandelen met hun rollators, die zijn ook steeds op zoek naar deze bijzondere vogel en ook die hebben hem al meermaals gezien.

Natuurlijk draait de film niet alleen om de ijsvogel, maar komen ook de wilde eenden, de fuut, meerkoet, aalscholver, zaagbek, kuifeend en waterhoen en vele anderen in beeld.

Als vlinderaars kijken ze ook naar deze vliegende juwelen, langs de dijken en bosjes is ook op dat gebied meer dan genoeg te beleven. Zo zagen ze hier vele atalanta’s, citroenvlinders, kleine vuurvlinders, landkaartjes, bonte zandoogjes, gehakkelde aurelia’s, maar ook de eikenpage enz.

Langs het pad staan veel boeiende struiken, welke later weer vruchten geven.Natuurlijk zag men reeën in de polder en op afstand de vos.Langs de oevers van de Donge staan vele planten te bloeien en daar loop je als filmer niet aan voorbij.


Kortom, filmmateriaal genoeg, om van een korte wandeling toch een avondvullend programma te maken, dus kom eens kijken en genieten, van onze eigen omgeving.

De voorstelling vindt plaats op woensdag 18 oktober, in de zaal van De Heeren van Dongen, Sint Josephstraat 187, aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis.