Voetbalvereniging DVVC op termijn ‘zelfstandig’

Dongen, 4 juli 2017.Het college van B&w heeft vandaag ingestemd met een voorstel aan DVVC om te komen tot verzelfstandiging van de voetbalvereniging. Hierover is in beginsel ook overeenstemming met de club. Het voorstel houdt in dat de kleedaccommodatie en veldinventaris worden teruggebracht in de 0-situatie en er wordt een vergoeding verleend voor onderhoud aan het dak en de CV-ketel en boiler in de komende jaren. Dit alles ter waarde van € 62.910,-. Vooruitlopend op de verzelfstandiging ontvangt DVVC een vergoeding voor spoedeisende werkzaamheden aan de bestrating van € 3.500,- Het bestuur van DVVC legt het voorstel van de gemeente voor aan de algemene ledenvergadering (ALV) . Die vindt in september plaats.

“De vereniging heeft de keuze om het onderhoudswerk voor de 0-situatie te bereiken door de gemeente te laten uitvoeren, of om deze werkzaamheden zelf te doen en hiervoor het genoemde bedrag ter vergoeding te ontvangen “zo zei wethouder Piet Panis vandaag bij de reguliere ontmoeting met de lokale pers. Na het besluit van de ALV ontvangt de gemeenteraad een voorstel om over te gaan tot verzelfstandiging van DVVC. Daarna is de vereniging verantwoordelijk voor al het onderhoud aan en eventueel vervanging van de accommodatie. In ruil hiervoor krijgt de vereniging 50% korting op de huur van de velden.