Maatregelen voor een veiligere oversteekplaats Mgr. Nolenslaan – Achterberg

Dongen, 3 juli 2017 Het college heeft besloten tot extra beveiliging van de oversteekplaats voor kinderen, ouders en brigadiers van basisschool Achterberg aan de Mgr. Nolenslaan. Er wordt een draaibare afsluiting geplaatst met lichtsignalen die bediend gaat worden door de brigadiers. Hiertoe is besloten in samenspraak met de verkeersbrigadiers, medezeggenschapsraad, politie en schooldirectie. Vandaag werd deze maatregel ter plaatse toegelicht door wethouder Ad van Beek, Raymond Smeets (directeur van de school), Angelique van Dooren (coördinator verkeersbrigadiers), Jan Soeterbroek (wijkagent) en Oscar van Rijn (projectleider gemeente). De raad is middels een raadinformatiebrief op de hoogte gesteld van de gekozen beveiligingsmethode

Vragen in raad

De afgelopen tijd vonden op dit punt twee ongevallen plaats waarbij verkeersbrigadiers betrokken waren. In de raad werden hierover onlangs vragen gesteld. Samen met de verkeersbrigadiers, medezeggenschapsraad, politie en schooldirectie heeft de gemeente maatregelen onderzocht die extra beveiliging bieden op de oversteekplaats. Diverse oplossingen zijn voorgelegd en besproken. Met een vertegenwoordiging van de verkeersbrigadiers is onder andere een oversteekplaats van een school in de gemeente Veenendaal bezocht, waar gewerkt wordt met zwenkbomen. Hierbij komen rood-wit geblokte slagbomen op ooghoogte over de weg. Het bezoek en de gesprekken in Veenendaal laten zien dat deze maatregel effectief is en door de brigadiers als gebruiksvriendelijk wordt ervaren. De attentie bij weggebruikers wordt direct verhoogd zodra de oversteekplaats in gebruik wordt genomen. De verkeersbrigadiers kunnen zich beter richten op het begeleiden van overstekende kinderen en ouders. Een en ander staat te lezen in de vandaag verzonden informatiebrief aan de raadsleden

Een fotomontage geeft een beeld van de beveiliging ( gemeente Dongen)

De delegatie die in Veenendaal was is erg te spreken over de methode. Genoeg reden om op de oversteekplaats aan de Mgr. Nolenslaan soortgelijke rood-wit geblokte zwenkbomen te plaatsen. Om de zichtbaarheid bij laaghangende zon, schemer en slecht weer te vergroten, komt er knipperende ledverlichting op de zwenkbomen. De zwenkbomen zullen worden bediend door de verkeersbrigadiers en zijn alleen tijdens de oversteektijden in werking. De installatie kost € 24.000,- en zal met ingang van het nieuwe schooljaar operationeel zijn. Voorafgaand krijgen de verkeersbrigadiers een instructie op locatie.Voor de Veldstraat, die grenst aan de oversteekplaats op de Mgr. Nolenslaan, worden in 2018 reconstructieplannen opgesteld. Ook hier worden volgens het bericht aan de raad schooldirectie, de verkeersbrigadiers, de medezeggenschapsraad, de bewoners en de politie bij betrokken