Peiling naamgeving MFA door GfK

Dongen, 24 januari 2017 . De naam was ‘bij van Dongen’ en viel niet bij iedereen in goede aarde. Er ontstonden veelal met emotie gepaard gaande discussies in het dorp , de sociale media voorop . “Simpel was het niet “aldus wethouder Piet Panis. De wethouder bleek begrip te hebben voor de commotie die was ontstaan .Na de uiteindelijk ‘beloofde’ peiling onder de dorpsbewoners over de naamgeving van de nieuw te bouwen Multi Culturele Accommodatie moest een manier worden gevonden om de mening van de de Dongenaar ook daadwerkelijk vorm te geven . Er waren vele vragen en overwegingen hoe een peiling te organiseren. Zelf doen of een soort van parallelle stemming tijdens de tweede kamer verkiezingen bleek niet haalbaar en bovendien te kostbaar en omslachtig . De wethouder is er inmiddels uit. Er blijven twee cruciale vragen over die aan de Dongenaren zal worden voorgelegd. De peiling naar de naamgeving van de nieuw te bouwen Multi Functionele Accommodatie (MFA), zal worden gehouden door onderzoeksbureau GfK.

Alle belanghebbende en betrokkenen bij de ‘oorspronkelijke’ nieuwe naamgeving kijken nu een richting op en zijn volgens de wethouder overtuigd van het feit dat nu de goede weg is ingeslagen .De professionaliteit van het Dongense gerenommeerde onderzoeksbureau biedt de zekerheid van een goed , eerlijk en objectief eindresultaat dat volgens de wethouder dan ook bindend is.


Meedoen is belangrijk

Iedereen vanaf 13 jaar kan meedoen, dit is wettelijk de minimale leeftijd voor zelfstandige deelname. Het onderzoek wordt digitaal gehouden. Het GfK gaat met onder ander een uit te geven unieke digitale code de voor dit doel stemgerechtigde Dongenaren kans geven om voor de naam Cammeleur ( naambehoud) of ‘bij van Dongen’ te stemmen . Inwoners die moeite hebben met het gebruik van internet, kunnen telefonisch contact opnemen met GfK. Een medewerker van de helpdesk loopt dan mondeling het onderzoek door met de beller. Er kan natuurlijk ook een beroep gedaan worden aan kinderen , buren of anderen om hierbij de helpende hand te bieden De ruim 500 leden van het inwonerpanel worden langs die weg in de gelegenheid gesteld om te stemmen

Keuze
Deelnemers wordt dus gevraagd een keuze te maken tussen twee namen. De oude, vertrouwde naam De Cammeleur, waarvoor de initiatiefgroep Behoud Naam Cammeleur zich sterk maakt. Of de nieuwe naam ‘bij Van Dongen’, die de voorkeur heeft van de MFA-partners DonckHuys, KunstPodium, Theek5, ContourdeTwern. Zij vinden het belangrijk om als nieuwe organisatie in een nieuw gebouw te beginnen met een nieuwe naam die past bij het nieuwe concept. Dongen zal zeker worden aangespoord door deze twee belangengroepen om hun voorkeur te steunen. Een ware campagne misschien. Het comité en de MFA-partners kunnen de komende periode benutten om naar buiten toe aandacht te vragen voor hun standpunt over de naamgeving van de nieuw te bouwen MFA. Het ‘peilen’ op zich in Dongen zal zeker worden aangemoedigd. De lokale en regionale media gaan uiteraard publiciteit geven aan het onderzoek en de mogelijkheid tot deelname. De gemeente zit daarbij niet stil : via de social media en de Informatiekrant van de gemeente Dongen zal volop aandacht besteedt worden aan dit toch wel unieke dorpsgebeuren . Het wordt precies precies duidelijk gemaakt hoe de Dongenaren vanaf 13 jaar oud mee kunnen doen met de peiling.

Tijdspad en einduitslag
De komende weken staan in het teken van voorbereiding. GfK krijgt informatie van de betrokken partijen en zorgt voor de teksten en vormgeving van het onderzoek. Daarna heeft de technische implementatie plaats. Medio maart wordt het onderzoek opengesteld. Na ruim twee weken (met daarin opgenomen twee weekeinden) wordt het onderzoek gesloten. GfK zal een einduitslag geven op basis van ‘de meeste stemmen gelden’. Het college conformeert zich aan de uitkomst van het onderzoek.

Dongen, 24 januari 2017 . De naam was ‘bij van Dongen’ en viel niet bij iedereen in goede aarde. Er ontstonden veelal met emotie gepaard gaande discussies in het dorp , de sociale media voorop . “Simpel was het niet “aldus wethouder Piet Panis. De wethouder bleek begrip te hebben voor de commotie die was ontstaan .Na de uiteindelijk ‘beloofde’ peiling onder de dorpsbewoners over de naamgeving van de nieuw te bouwen Multi Culturele Accommodatie moest een manier worden gevonden om de mening van de de Dongenaar ook daadwerkelijk vorm te geven . Er waren vele vragen en overwegingen hoe een peiling te organiseren. Zelf doen of een soort van parallelle stemming tijdens de tweede kamer verkiezingen bleek niet haalbaar en bovendien te kostbaar en omslachtig . De wethouder is er inmiddels uit. Er blijven twee cruciale vragen over die aan de Dongenaren zal worden voorgelegd. De peiling naar de naamgeving van de nieuw te bouwen Multi Functionele Accommodatie (MFA), zal worden gehouden door onderzoeksbureau GfK.

Alle belanghebbende en betrokkenen bij de ‘oorspronkelijke’ nieuwe naamgeving kijken nu een richting op en zijn volgens de wethouder overtuigd van het feit dat nu de goede weg is ingeslagen .De professionaliteit van het Dongense gerenommeerde onderzoeksbureau biedt de zekerheid van een goed , eerlijk en objectief eindresultaat dat volgens de wethouder dan ook bindend is.


Meedoen is belangrijk

Iedereen vanaf 13 jaar kan meedoen, dit is wettelijk de minimale leeftijd voor zelfstandige deelname. Het onderzoek wordt digitaal gehouden. Het GfK gaat met onder ander een uit te geven unieke digitale code de voor dit doel stemgerechtigde Dongenaren kans geven om voor de naam Cammeleur ( naambehoud) of ‘bij van Dongen’ te stemmen . Inwoners die moeite hebben met het gebruik van internet, kunnen telefonisch contact opnemen met GfK. Een medewerker van de helpdesk loopt dan mondeling het onderzoek door met de beller. Er kan natuurlijk ook een beroep gedaan worden aan kinderen , buren of anderen om hierbij de helpende hand te bieden De ruim 500 leden van het inwonerpanel worden langs die weg in de gelegenheid gesteld om te stemmen

Keuze
Deelnemers wordt dus gevraagd een keuze te maken tussen twee namen. De oude, vertrouwde naam De Cammeleur, waarvoor de initiatiefgroep Behoud Naam Cammeleur zich sterk maakt. Of de nieuwe naam ‘bij Van Dongen’, die de voorkeur heeft van de MFA-partners DonckHuys, KunstPodium, Theek5, ContourdeTwern. Zij vinden het belangrijk om als nieuwe organisatie in een nieuw gebouw te beginnen met een nieuwe naam die past bij het nieuwe concept. Dongen zal zeker worden aangespoord door deze twee belangengroepen om hun voorkeur te steunen. Een ware campagne misschien. Het comité en de MFA-partners kunnen de komende periode benutten om naar buiten toe aandacht te vragen voor hun standpunt over de naamgeving van de nieuw te bouwen MFA. Het ‘peilen’ op zich in Dongen zal zeker worden aangemoedigd. De lokale en regionale media gaan uiteraard publiciteit geven aan het onderzoek en de mogelijkheid tot deelname. De gemeente zit daarbij niet stil : via de social media en de Informatiekrant van de gemeente Dongen zal volop aandacht besteedt worden aan dit toch wel unieke dorpsgebeuren . Het wordt precies precies duidelijk gemaakt hoe de Dongenaren vanaf 13 jaar oud mee kunnen doen met de peiling.

Tijdspad en einduitslag
De komende weken staan in het teken van voorbereiding. GfK krijgt informatie van de betrokken partijen en zorgt voor de teksten en vormgeving van het onderzoek. Daarna heeft de technische implementatie plaats. Medio maart wordt het onderzoek opengesteld. Na ruim twee weken (met daarin opgenomen twee weekeinden) wordt het onderzoek gesloten. GfK zal een einduitslag geven op basis van ‘de meeste stemmen gelden’. Het college conformeert zich aan de uitkomst van het onderzoek.