Wethouder Van Beers: Hoe meer deelnemers, hoe beter
Doe ook mee aan onderzoek Inwonerparticipatie!

Bent u inwoner van Dongen, ’s Gravenmoer of Klein-Dongen-Vaart? Doe dan mee aan het onderzoek Inwonerparticipatie. Mee doen kan al vanaf 13 jaar!

We maken allemaal uit van dezelfde lokale samenleving. Hoe kunnen we de kwaliteit van wonen, werken en welzijn in onze gemeente verder verbeteren en ontwikkelen? Wat kan participatie daar in betekenen? Participatie is de samenwerking tussen gemeente, inwoners, ondernemers, verenigingen, organisaties, maatschappelijke partners. Graag hoort de gemeente uw mening.

Deelname onderzoek
Het onderzoek wordt vanaf donderdag 23 februari 2017 gehouden door onderzoeksbureau GfK. De ruim 500 leden van het inwonerpanel Dongen ontvangen vandaag een uitnodiging. ,,Maar wij hopen dat nog veel meer Dongenaren meedoen, hoe meer deelnemers, hoe beter’’, aldus wethouder Bea van Beers. Aanmelden kan heel eenvoudig. Bezoek de website van GfK (www.inwonerpaneldongen.nl) en registreer uzelf. U ontvangt daarna een mail van GfK, met een link naar het onderzoek. Dit gebeurt op 27 februari, 2 maart en 6 maart. Het invullen van de digitale vragenlijst duurt een kleine 10 minuten. Op 9 maart wordt het onderzoek gesloten.

Gemeenteraad
Op donderdagavond 30 maart presenteert GfK de uitkomsten van het onderzoek aan de gemeenteraad. Eerder zijn al workshops gehouden over participatie met zowel medewerkers van de gemeentelijke organisaties, als met vertegenwoordigers van dorps- en wijkraden, Platform Centrum, Casade, ContourdeTwern, WMO-adviesraad, Energie Dongen. Alle uitkomsten worden doorvertaald in een nieuwe nota voor participatie in de gemeente Dongen, die wordt vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad vergadert hierover op 20 april (opiniërend) en 11 mei (besluitvormend) aanstaande.

Samen denken, samen doen
De nota krijgt als titel ‘Samen denken, samen doen’. Inwoners, ondernemers, organisaties, verenigingen, vrijwilligers, burgemeester en wethouders, raadsleden, politieke partijen en maatschappelijke partners: Hoe kunnen we onze kennis, informatie en ervaringen het best samen delen en bundelen? Om tot goede participatie te kunnen komen, is samenwerking nodig.
Een goed participatieproces heeft altijd dezelfde uitkomst: Toegevoegde waarde voor wonen, werken en welzijn in Dongen, ’s Gravenmoer, Klein-Dongen-Vaart.