Al meer dan 1200 handtekeningen voor petitie Spaar de Duiventoren en het Blik.

Dongen, 22 februari 2017 , Afgelopen zondagochtend hebben leden van het comité “Handen Af van de Duiventoren en het Blik” opnieuw handtekeningen opgehaald voor de petitie. Ditmaal tijdens de Atledo Cross die jaarlijks plaatsvindt in de Duiventoren. Ondertekenaars vragen de provincie om een eerlijke vergelijking te maken tussen de aanleg van een nieuwe weg en het verbeteren van de bestaande route waarbij de natuur gespaard wordt. Christina Rompa van het comité: “We hebben nu middels de online petitie en enkele acties al ruim 1200 handtekeningen verzameld. Dat is een behoorlijk aantal, zeker als je bedenkt dat dit voor het leeuwendeel handtekeningen zijn waar mensen moeite voor hebben moeten doen. Online tekenen gaat niet vanzelf en de flyers die we in West hebben verspreid moesten door intekenaars zelf ingeleverd worden. Het laat goed zien hoe groot het draagvlak om de natuur te sparen is. Ook een flink deel van de bezoekers en sporters van de Atledo Cross tekenden rap en overtuigd en men schuwde daarbij de discussie niet.”

Volgens het comité is de oplossing van de bekende verkeersproblemen op de N629 met de huidige tracékeuze Bundeling Noord, een ernstige aantasting van de natuur. En blijkens de petitie zijn er al meer dan 1200 mensen die ook een eerlijk onderzoek willen of dat anders kan. Christina Rompa: “In deze tijd moet je uitgaan van duurzaamheid en behoud van de schaarse natuur. Zonder overtuigende onderbouwing wil men nu een tweede weg aanleggen door onze unieke natuurgebieden het Blik en de Duiventoren. Dat is niet okay. Wij willen Dongenaren die dezelfde mening zijn toegedaan op deze manier een stem geven en de politiek bewegen alles nog eens goed op een rijtje te zetten en zo mogelijk terug te keren naar het eerder in 2011 door de provincie al gekozen voorkeursalternatief, namelijk het verbeteren van de bestaande weg. Dat vond men toen een prima oplossing en dan hoef je niet door de natuur”.

Zie voor meer informatie: www.spaardeduiventorenenhetblik.nl Hier is ook de online petitie te vinden!