‘Het Dongens is een prachtige vorm van samenhang en verbinding

Taal verbindt. In deze krant staan regelmatig artikelen die met taal te maken hebben. Tijdens de zomerperiode waarin het feit zich voordoet dat er minder Dongens nieuws is vind je in de elk jaar in een andere vorm terugkomende zomerrubrieken wel wat over taal in deze krant. Komkommertijd is een prachtige gelegenheid om het daar weer eens over te hebben. Er is ook aanleiding toe . Het Dongens zal met dank aan Bart van Kerkhof nog wel een tijdje renderen. Het Dongens is een prachtige vorm van samenhang en verbinding. Maar..het Fries verdwijnt . Dat feit (?) kwam onlangs in het nieuws. Nederland is net als een onze zuiderburen nog steeds tweetalig. Het Nederlands wordt bedreigt door het Engels en echt komkommertijd is het volgens krantenberichten voor het Fries . De NOS wijdde begin deze maand nog aandacht aan het vermeende verschijnsel in Nieuwsuur. Zal het allemaal zo’n vaart lopen vraag ik me af We kunnen er trots op zijn was de conclusie. Taal op zich is ook een bindende factor in elke samenleving. Taal leeft en taal veranderd .Soms komt dat doordat een (in)vloed aan leenwoorden in een bepaalde tijd of periode intrede doet in onze taal ; ‘vernederlands’ worden dus en op den duur algemeen aanvaard en een rol spelen in ons taalgebruik .

Aan de rand van een land zie je soms dat mensen om praktische reden tweetalig zijn. En in een land als België is het handig het Frans machtig te zijn en in sommige delen van dat mooie land is Duits de voertaal. Eigenlijk zijn we in ons kikkerlandje ook tweetalig. Het Fries in namelijk als enige streektaal erkend als grammaticaal ‘schrijfbaar’ .Ook zijn sommige documenten in het Fries juridisch aanvaard en dus rechtsgeldig . Anders ligt het met andere streektalen. Taalkundig ook aanvaard , maar niet erkent als taal , maar als dialect . Alle vormen van in een land gesproken talen en dialecten hebben overigens invloed op de officiële voer – of landstaal. Dat laatste geldt maar beperkt voor talen als het Turks of Marokkaans, terwijl in Nederland toch veel mensen wonen die oorspronkelijk en van origine daarvandaan komen. Toen ik vorig jaar een van mijn laatste daggedachten ( bron) neerschreef bedacht ik ‘ in enen ‘ dat bijvoorbeeld deze vreemde talen die in ons land worden gesproken nauwelijks invloed hebben op ons taalgebruik .Volgens mijn weten heeft nog niet één Turks of Marokkaans woord ons taalgebruik in woord of geschrift gehaald .Ook niet als leenwoord. Het is maar een constatering. Ik vraag me af of jij daar een verklaring voor hebt . Oant moarn

Tekst : Piet Eelants