ZiekenTriduüm “St. Laurentius” Dongen

Secretariaat: Geer 38, 5104 HG DONGEN

Dinsdag 19 juli start de 78-ste editie van het ZiekenTriduüm in Dongen. Traditiegetrouw wordt dit Triduüm georganiseerd in de Laurentiuskerk gelegen aan de hoek Hoge Ham / Gasthuisstraat.

Onderstaand treft u het volledige programma van deze drie dagen aan wat onze gasten aangeboden krijgen en waarin volop ruimte is voor religieuze viering, bezinning, ontmoeting en ontspanning.

Thema

Programma 2016
Barmhartigheid

Het bijzondere jubeljaar 2016 is door Paus Franciscus uitgeroepen in het teken van Barmhartigheid. De eucharistievieringen en diensten van woord en gebed zullen met een onderliggend thema verbonden zijn aan dit centrale thema.

Dinsdag 19 juli

10.00 uur

Eucharistieviering met als voorganger:
parochie-vicaris Joost de Bont, parochies Dongen en Klein Dongen-Vaart en Heilige Geest, Rijen. Muzikale begeleiding door het Gelegenheidskoor uit Dongen.

Aansluitend koffie.

12.00 uur

Ontspanningsprogramma waarbij u kunt genieten van de Seniorenharmonie uit Dongen en het zeemanskoor“de Loswalklinkers” uit Dongen.

Aansluitend lunch.

15.00 uur

Viering van woord en gebed, voorganger: Harry Lommers, vicaris-generaal van het bisdom Breda. Muzikaal begeleid door het Rouw- en Trouwkoor uit Gilze

Woensdag 20 juli

10.00 uur

Eucharistieviering, voorgegaan door Harry Lommers vicaris-generaal van het bisdom Breda. Muzikale begeleiding door Parochiekoor Rijen.

Aansluitend koffie

12.00 uur

Ontspanningsprogramma: de Grensmuzikanten uit Reusel

Aansluitend lunch.

15.00 uur

Viering van woord en gebed, voorganger: Hennie van Hattum, pastoraal werkster. Muzikale begeleiding Dameskoor Verrijzeniskerk, Oosterhout

Donderdag 21 juli

10.00 uur

Viering van woord en gebed met als voorganger: Rob van Uden, diaken, Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart en Parochie Heilige Geest, Rijen. Muzikale begeleiding door het Parochie koor St. Willibrordus Alphen en het Parochiekoor Riel.

Aansluitend koffie.

12.00 uur

Ontspanningsprogramma waarbij u kunt genieten van het Gilsmeezingkoor.

Aansluitend lunch.

15:00 uur

Eucharistieviering, voorganger: Bisschop Liesen, bisdom Breda en muzikaal begeleid door Sint Laurentiuskoor, parochie Dongen en Klein Dongen Vaart.

Wilt u graag een eucharistieviering, of een dienst van woord en gebed of het ontspanningsprogramma bijwonen, dan is dat geen enkel probleem. Het ZiekenTriduüm team verwelkomt u graag tijdens deze dagen.

Opbrengst collecte ZiekenTriduüm 2016

Dit jaar hebben weer 43 collectanten gecollecteerd voor ZiekenTriduüm die dit jaar voor de 78-ste keer georganiseerd wordt. De huis aan huis collecte in Dongen heeft plaatsgevonden in de week van 3 t/m 9 juli en de opbrengst dit jaar is € 2.226,02.

André Vonk, voorzitter van de organisatie “Op deze plaats willen we als eerste graag de collectanten bedanken voor hun belangeloze inzet. En, uiteraard ook u bedankt, voor uw gulle gaven waardoor het weer mogelijk wordt om het ZiekenTriduüm te organiseren, waarbij 3 dagen ruim 110 ouderen, woonachtig in Dongen en omstreken een programma aangeboden krijgen waarin ruimte is voor religieuze viering, ontmoeting, bezinning, en ontspanning.”