Het college is ambitieus: Het LEAD zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2016 gereed zijn

Lokaal Energie Akkoord voor de gemeente Dongen

Dongen, s Gravenmoer. Klein-Dongen , Dongen – Vaart, 12 april 2016. Onlangs heeft het college van B&W Dongen ingestemd met een voorstel om te komen tot een Lokaal Energie Akkoord voor de gemeente Dongen (LEAD).In een raadinformatiebrief zijn de raadsleden vandaag bijgepraatDe gedachte achter een LEAD is dat de doelstellingen uit het Nationaal en het Provinciaal Energieakkoord voor een groot deel op lokaal niveau moeten worden ingevuld en uitgevoerd. In een LEAD kunnen met lokale partijen concrete afspraken worden gemaakt over energiebesparing en zogeheten ‘hernieuwbare’ energie. Dit is geen taak voor alleen de gemeente Dongen. Juist voor de lokale gemeenschap liggen er kansen op het gebied van samenwerking tussen verschillende maatschappelijke organisaties en bedrijven.


Samen met Energie Dongen is inmiddels een verkenning uitgevoerd naar de haalbaarheid van een LEAD. Aan de hand van een indeling in pijlers van het Nationaal Energie Akkoord hebben wij uiteengezet welke thema’s in een LEAD kunnen worden opgenomen.Het college zegt in de brief aan de raadsleden dat , gezien de grote kansen die er in Dongen en de regio liggen en de aanwezigheid van een groot aantal potentiële partners een LEAD kansrijk is . “Een LEAD kan de ambities en doelstellingen uit het Nationaal en Provinciaal Energie Akkoord en het gemeentelijke Omgevingsbeleidsplan 2015-2019 concreet door vertalen “aldus het college .In het Uitvoeringsprogramma 2016 wordt het in samenwerking met Energie Dongen werken aan een LEAD specifiek als actie benoemd. Dit is een rechtstreekse vertaling van een actiepunt uit het Omgevingsbeleidsplan 2015-2019:’Samenwerking zoeken met Energie Dongen om een duurzame ontwikkelingsstrategie uit te zetten ‘
Het college zegt dat in een LEAD de verschillende andere initiatieven die regionaal en provinciaal al lopen worden geïntegreerd. Hierbij moet vooral gedacht worden aan de regionale afspraak ‘Op weg naar energieneutrale woningen’ in Hart van Brabant waar Dongen een belangrijke rol in vervult , de Stroomversnelling Brabant en mogelijk de energiestrategie waar in regionaal verband over wordt gesproken.

Eerste actie
Samen met Energie Dongen gaat de gemeente eerst het energieverbruik in de gemeente Dongen in beeld brengen. Daarbij wordt geïnventariseerd wat partijen nu al doen op het gebied van bijvoorbeeld energiebesparing. Dit zal volgens de gemeente Dongeneen goed inzicht geven in de kansen die nu nog onbenut blijven. Vervolgens wordt in een plan van aanpak met bijbehorende prioritering uitgewerkt hoe deze kansen kunnen worden verzilverd. Partijen worden dan bij elkaar gebracht om te komen tot een LEAD. Het college is ambitieus: Het LEAD zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2016 gereed zijn.