DONGEN ZICHTBAAR aflevering 6 OMGEVING MIDDELLAAN

Alweer de zesde aflevering van Dongen zichtbaar. Con Loomans ging samen met Elly Sengers weer op pad. Dit maal is de omgeving van de Middellaan van ons dorp in beeld gebracht en vertelt Elly over herinneringen aan het Leo XIII gebouw. Ook nu weer wensen de maker en de krant jou een goede reis !