CARNAVAL IN DONGEN 1967 en 1968

Carnaval is van alle tijden en oorspronkelijk een Rooms Katholiek feest. Even nog alle remmen los en daarna het vastentrommeltje op de schouw. Maar eerst ’t assekruiske halen in de koepekerk bijvoorbeeld . De tijden vervliegen en komen weer even terug bij deze herinnering aan het carnaval in een van die gezelligste jaren . Ad Hessels is de maker van dit document