pastoraal werkers Peter Derks, Gerard Oostveen en Rob van Sambeek verlaten parochie in Dongen

Veranderingen pastoraal team Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart

Dongen , 24 januari 2016. De pastoraal werkers Peter Derks, Gerard Oostveen en Rob van Sambeek hebben een nieuwe benoeming aanvaard en zullen de Dongense parochie in maart- april verlaten. Ook de Parochie Heilige Geest (Rijen, Hulten en Molenschot) moet deze mensen in het pastorale werk gaan missen Bisschop Liesen deed onlangs een beroep op hen voor de versterking van pastorale teams elders in het bisdom. Voor de regio Rijen en Dongen benoemt de bisschop per 1 maart een diaken en een pastoraal werker. Rob van Sambeek wordt per 1 maart 2016 lid van het pastoraal team van de regio Zundert en de regio Rucphen. Peter Derks gaat per 1 april 2016 de pas opgerichte parochie van de Heilige Familie in Breda, Bavel en Ulvenhout versterken en Gerard Oostveen wordt per 11 april 2016 toegevoegd aan de Vijf Heiligen Parochie in Made en de Sint Elisabethparochie te Raamsdonksveer.

Diaken Rob van Uden (55) wordt benoemd in beide parochies. Hij heeft de afgelopen 18 jaar gewerkt voor de parochies die nu de parochie van de Heilige Familie in Breda vormen. Pastoraal werker Edith Hertog (52) wordt eveneens benoemd in beide parochies. Zij heeft als econoom gewerkt bij Greenpeace Nederland. In september 2014 rondde zij haar theologiestudie af. In de afgelopen jaren heeft ze in haar stage en als vrijwilliger pastorale ervaring opgedaan.

Kees van der Made, secretaris van de parochie in Dongen : “We realiseren ons als besturen en team dat er veel staat te gebeuren de komende maanden. We gaan Rob van Sambeek, Peter Derks en Gerard Oostveen missen. We zijn ze dankbaar voor wat zij hebben betekend voor onze parochies. We wensen hen alle goeds en Gods zegen op hun nieuwe werkplekken “ aldus van der Made . Er komt nog een officieel afscheidsmoment voor de drie . Van der Made : “ Wij staan met elkaar als nieuw pastoraal team, besturen en parochianen van de twee parochies voor een nieuwe uitdaging. We hopen op Gods zegen en uw aller inzet om in een goede geest verder gestalte te geven aan de onderlinge samenwerking en de verdere opbouw van het pastoraat in beide parochies. “