ZiekenTriduüm Dongen 2015: Laurentiuskerk 14 t/m 16 juli

Dongen,19 mei 2015.Gedurende 3 dagen komen ruim 125 ouderen, woonachtig in Dongen en omstreken, samen in de Laurentiuskerk. Door de werkgroep ZiekenTriduüm wordt aan de gasten een programma aangeboden waarin ruimte is voor religieuze viering, bezinning en ontspanning. Deze activiteiten worden in de Laurentiuskerk aangeboden.Op dinsdag en woensdag start het ZiekenTriduüm met een eucharistieviering in de Laurentiuskerk en sluit de dag af met een dienst van woord en gebed. Op de donderdag wordt de dag geopend met een dienst van woord en gebed en afgesloten met een eucharistieviering. Elke dag wordt er in het naastgelegen Jeugdcentrum “de Poort” na de openingsdienst koffie gedronken met iets lekkers erbij. Na de koffie wordt aan de gasten een ontspanningsprogramma aangeboden. Dit wisselt elk jaar van harmonie, dans tot zang.

vrijwilliger

Elke middag, omstreeks 13.00 uur, krijgen de aangemelde gasten een lunch aangeboden en hebben zij de gelegenheid om samen mooie herinneringen van vroeger op te halen. De dag wordt op dinsdag en woensdag afgesloten met een dienst van woord van gebed en op donderdag met een eucharistieviering.Er zijn ruim 30 vrijwilligers die gedurende deze 3 dagen de gasten verwennen en de organisatie goed laten verlopen. Dit jaar wordt het ZiekenTriduüm voor de 77-ste keer georganiseerd.Voor de vieringen van Eucharistie en woord en gebed is gekozen voor een centraal thema:

“Een liedje van Geloof”

Het bronnenboek van ons geloof, de bijbel, bevat een schat aan gebeden en liederen, waarin mensen zich tot God richten bij alle momenten van levenservaringen die tot danken, smeken, verlangen stemmen enz.We zouden ze zomaar “Liedjes van geloof” kunnen noemen, de psalmen.Daarmee is de kern al gegeven van onze thema’s:

“EEN LIEDJE VAN GELOOF”.

In elke viering komt een psalm centraal te staan met een trefwoord, dat herkenbaar en beleefbaar is in het leven van nu.Om het ZiekenTriduüm mogelijk te maken wordt er jaarlijks in de gemeente Dongen gecollecteerd. Dit jaar vindt de huis aan huis collecte plaats in de week van 24 t/m 30 mei.Om aan het volledige programma deel te nemen, dient u zich aan te melden bij Mirjam van Kerkhof. Telefoonnummer 06-44125042 of per e-mail: mirjamvankerkhof@ziggo.nl.

U wordt ’s morgens omstreeks 09.30 uur thuis opgehaald en ’s middags om ca. 16.00 uur weer naar huis gebracht door de chauffeurs.Wilt u graag alleen een eucharistieviering of een dienst van woord en gebed bij wonen, dan is dat geen enkel probleem. De werkgroep ZiekenTriduüm verwelkomt u graag tijdens deze dagen.

Terug naar de krant : HIER