Afscheid pastor Tom van der Rijken :

‘zoeken naar wegen om de kerk in steeds wisselende omstandigheden’

Dongen ,Klein-Dongen ,Dongen-Vaar , Rijen, 27 juni 2014. Op 9 augustus bereikt pastor Tom van der Rijken de pensioengerechtigde leeftijd en neemt afscheid als pastor en teamleider bij de parochie Dongen en Klein Dongen -Vaart en de parochie Heilige Geest in Rijen op 6 juli. Tom van der Rijken werd op 6 augustus 1949 in Waspik geboren en is dus een rasechte Brabander. Hij spreekt je ook graag toe in het dialect als het zo uitkomt . Na de lagere school in het Waspikse ging Tom naar het klein – seminarie van het bisdom Den Bosch en deed daar eindexamen Gymnasium A. Hij had een roeping zoals dat heet en volgde die ook. Hij wou graag priester worden . Daarvoor studeerde hij theologie in Nijmegen. Tom studeerde hard maar kreeg ook verkering en ging anders denken over het celibaat . Hij ontmoette zijn huidige vrouw Corry en trouwde in 1973 met haar. Het echtpaar van der Rijken werd gezegend met 4 kinderen. Tom is intussen weer opa ook. Samen met Corry zijn er vier kleinkinderen waar ze samen veel plezier aan hebben en tijd in steken


In 1977 werd van der Rijken door bisschop Ernst aangesteld als pastor in Dongen en een jaar later behaalde Tom zijn doctoraalexamen pastoraal theologie aan de katholieke Theologische Faculteit in Tilburg . Weer tien jaar later werd Tom teamleider van het pastorale team. In 2005 ontving Tom van der Rijken de pastorale opdracht voor de Parochie Heilige Geest in Rijen .Naast het teamleiderschap waren zijn aandachtsvelden kerkopbouw en diaconie.

Een groot deel van zijn werkzame leven is de nu afscheidnemende pastor bezig geweest wat hij zelf noemt ‘met het zoeken naar wegen om de kerk in steeds wisselende omstandigheden kans van leven en overleven te bieden ‘. Daarbij hoorde ook, hoe pijnlijk ook Tom dat ook zelf vond , het sluiten van kerken en het afstoten van vertrouwde en niet meer haalbare taken en activiteiten in de kerk Tom zocht en vond telkens weer nieuwe impulsen , maar ook andere vormen van ‘kerk – zijn – in deze tijd van nog steeds sterk toenemende secularisatie in ook eeuwenoude religies

De besturen van beide parochies nodigen alle inwoners uit voor de feestelijke eucharistieviering op zondag 6 juli om 10.30 uur in de Sint Laurentiuskerk in Dongen. Na afloop van de viering is er in de kerk de gelegenheid om Tom te danken en geluk te wensen voor de toekomst.