Oogstdankviering in de Hubertuskerk.

‘Tuin van Heden’ gekozen als thema voor unieke viering in Dongen-Vaart

Dongen, Dongen -Vaart, 9 september 2013. Vroeger was het heel normaal dat in de katholieke kerken in september of oktober een plechtige mis werd opgedragen om de Schepper te danken voor de goede opbrengst van het land. In Dongen -Vaart bestaat deze traditie nog steeds.Het is overigens meer dan een traditie .Men gaat er van uit dat het danken van God voor een goede oogst op zijn plaatst is. Bovendien zullen de uitgestalde oogstproducten de dag erop worden opgehaald door de groep Arm in Arm om uit te delen onder de minder bedeelden. De voorbereidingssommissie hoopt ook dit jaar op een volle kerk en nodigt een ieder uit voor de speciale viering in de Hubertuskerk voor de jaarlijkse parochiële oogstdankviering om 10.30 uur op 22 september.

een foto van een eerdere viering ( foto : parochie Dongen )

De doelstelling voor deze viering is om onze dank uit te spreken voor de goede dingen en de oogst, met name van afgelopen jaar. In dit kader zal organisatie ZLTO (zuidelijke land en tuinbouw organisatie) deze vieringen mede ondersteunen. Voorganger is Pastor Rob van Sambeek .Net als voorgaande jaren zullen de gaven agrariërs en anderen in de kerk worden uitgestald. Op maandagochtend worden de gaven opgehaald door de mensen van Arm in Arm. Wij nodigen u allen uit voor bijwoning van deze viering. Na afloop van de viering is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kopje lijk koffie/thee of frisdrank. De kerk zal na deze viering open blijven tot 15.00 uur waarbij gelegenheid is de mooi versierde kerk annex tuin te bewonderen.