nog steeds troost voor velen

75ste ziekentriduüm wederom hoogtepunt voor velen

Dongen, 28 juni 2013. Het begon in 1933, met als doel, de zieken meer geestelijke kracht te geven. Ook toen had men heel veel medewerking van vele vrijwilligers en ook toen keken heel veel zieken en behoeftigen uit naar deze dagen van gebed. Foto’s die ook HIER te zien en vooral te vergroten zijn ,zijn genomen naast de laurentiuskerk op de speelplaats van de HBS de Hogere burger School en dateren volgens verzamelaar Piet Willemse uit 1938.Dit gebouw stond op de plaats waar nu de Poort is gevestigd in de Gasthuisstraat.Donderdag eindigde de 75ste editie met een goed gevoel van saamhorigheid en dankbaarheid. Een deel van het college dat vorig jaar beloofde de afwas te doen, was ook daadwerkelijk in de keuken te vinden. Vrijdagavond is er in de pastorie een reünie voor alle (oud) vrijwilligers waar natuurlijk zal worden teruggeblikt met woord en beeld.

Straks op deze plaats actuele foto van de viering van dit jaar

Op een van de foto’s staat de naam van mevrouw de Bont. U ziet haar op elke foto wederkeren. Piet Willemse die de foto’s inzond wil graag méér namen weten van personen die op de foto’s staan . U kunt uw opmerkingen versturen vaar deze krant via info@dongenhomespot.nl