Politiek en zorgvuldigheid

Iemand zei eens dat politiek vies is en dat zonder vieze spelletje de politiek niet eens bestaansrecht heeft. Een uitspraak die ik in grote trekken wel kan begrijpen maar niet helemaal onderschrijven al moet ik daarbij enige reserve bij aantekenen. Persoonlijke ervaring is daarvoor niet nodig. Wel gebeurde er in Dongen onlangs iets dat sommigen maar al te graag onder de hierboven omschreven noemer willen plaatsen. Dat kan vanuit een bepaalde overtuiging, politiek of moraal , geoorloofd zijn en meer dan een symbool van vrijheid van woord vertegenwoordigen. En ook die vrijheid is goed. Om dan maar meteen de integriteit van een ( lees de ) burgemeester of een wethouder in twijfel te trekken gaat mij iets te ver. De zaak is deze : Enkele stukjes grond waarbij het de vraag is cq was of het betreffende perceel gehuurd dan wel gekocht diende te worden om er legaal gebruik van te maken is opeens een dorpsrel geworden omdat een lid van het college partij is is in deze.

Sommige belanghebbenden zeggen dat de plaatselijke en regionale media worden geacht daarbij onpartijdig te blijven door roeren in de pot achterwege te laten, ondanks het nu wel duidelijk is dat rond die pot gedraaid wordt. Dat laatste is een ongemakkelijke gedachten als je zelf deel uit maakt van die media. Ik onderschrijf de mening van die ‘sommigen’ niet helemaal. Media in de tegenwoordige maatschappij is open, zegt dingen bij hun naam en helpt daarmee onrecht en onregelmatigheden te bestrijden. Een goed zaak. Voorzichtigheid is hier overigens wel geboden als de zaak in casu de ‘toestand rond de stukjes grond’ nog niet is afgerond. Er is nota bene nog een beroepsmogelijkheid voor elk der partijen die erbij betrokken zijn. De verklaring van de burgemeester , als zou hier geen sprake zijn van enigerlei belangenverstrengeling moet daarom ook als zodanig gezien en geïnterpreteerd worden als in ieder geval waar, totdat het tegendeel is bewezen.

De burgemeester kan zich daarbij terecht beroepen op de bescherming van privacy en het mogelijk schenden daarvan van welke betrokkenheid en van wie dan ook bij meer transparantie in de commentaren en uitspraken. Uit informatie die deze krant te horen kreeg is het allerminst zeker dat deze zaak geen vervolg krijgt bij de ombudsman of anderszins. Ook dán is het nog nieuws en kan de krant daar vrijelijk , open en totaal over berichten , maar dan met alle feiten op een rijtje. Niemand hoeft dan onnodig beschadigd te worden en ieder krijgt zijn of haar waarheid , namelijk dé waarheid. Dat de houding en de verklaring van de burgemeester geen echte schoonheidsprijs verdiend is evident ,maar weinig woorden verbergen niet altijd iets wat onoorbaar is.

Piet Eelants

hoofdredacteur Dongenhomespot.nl