Medewerkers ontvingen certificaat na zware opleiding

Stichting Peuterspeelzalen Dongen mag voorlopig doorgaan in huidige vorm

Dongen, 12 april 2012. Alhoewel vrijdag de dertiende doorgaans wordt gezien als ongeluksdag was dat geenszins het geval voor het personeel van de Stichting Peuterspeelzalen in de gemeente Dongen. Vandaag hebben zij op een feestelijke en verrassende manier de certificerings- opleiding PUK en KO afgesloten door het verkrijgen van het certificaat zelf.Die werden, gevolgd door het uitbrengen van een toast, uitgereikt door de docenten Monique Horvers en Ineke van Schijndel die de dames van de peuterspeelzalen in Dongen anderhalf jaar intensief hebben begeleid tijdens de opleiding via het Fontys /Fydes. Ook wethouder Bas Evegaars was bij deze gelegenheid aanwezig om de dames daarmee proficiat te wensen. PUK en KO is een opleiding kinderopvang die ten doel heeft het versterken van en het spelenderwijs leren van het jonge kind en dat toegespitst op taalontwikkeling . Leerkrachten en groepsleid(st)ers spelen tegenwoordig een belangrijke rol in de opvoeding en ontwikkeling van het jonge kind.

Volgens voorzitter Cees Breugelmans was het hard werken voor de dames onder een dikwijls onzeker spanningsveld. Zo moest er door minder subsidie werk worden verricht door minder collega’s . “ Bovendien was er de wens van het gemeentebestuur om het peuterspeelzaal-werk onder te brengen in een grotere organisatie die gekoppeld is aan een lang besluitvormingsproces .Zo lang, dat je motivatie om nog verder te scholen een wankele basis kreeg “ aldus de voorzitter . De pluim die de voorzitter aan de medewerkers uitdeelde was dan ook erg verdiend. Breugelmans : “ Een goede reden om hen een grote pluim op de hoed te steken, want het was hard werken, lessen, huiswerk , video-observatie, persoonlijke coachingstrajecten , portfolio’ s vullen enzovoorts “.

Onderzoek

Voorzitter Cees Breugelmans zei vandaag dat de Stichting Peuterspeelzalen onlangs in het kader van de harmonisatiewetgeving uitgebreid onder de loep is genomen door de inspecteur van de GGD. De complimenten over de professionaliteit en de prima pedagogische sfeer die op alle vestigingen hetzelfde was, deed met name ook het bestuur goed volgens Breugelmans. “Een constant goed product is dus op alle zes vestigingen gegarandeerd. Iets wat ook tevoorschijn komt in het binnenkort te verschijnen onderzoeksrapport over het peuterspeelzaalwerk dat de gemeente Dongen onlangs door derden heeft laten uitvoeren”.

Uitstel en overleg

Wethouder Bas Evegaars vertelde de toehoorders vandaag dat er uitstel is van de ondertekening van een contract voor een nieuwe organisatie dat voor vandaag was gepland. Tijdens de duur dit uitstel en aan de hand van de uitkomsten van het nu pas afgesloten neutraal onderzoek zal in overleg worden getreden tussen de gemeente, het bestuur en Initia – de overkoepelende organisatie voor katholiek primair onderwijs in Dongen en omstreken -en andere betrokkenen . Wethouder Evegaars zei dat hij de uitkomsten van het onderzoek nog niet helemaal had bestudeerd. “..maar we willen geen haast maken” aldus de wethouder. Het uitstel is er. Wethouder Bas Evegaars : “… een oplossing moet er komen die past bij de nieuwe feiten zoals deze succesvolle afgesloten opleiding”.Voorzitter Cees Breugelmans van de Stichting Peuterspeelzalen Dongen kon het ook aan het eind van het officiële gedeelte van deze middag in de Geubel niet laten, wederom een van de hem bekende gevleugelde opmerkingen te maken die dit keer zeker mag worden gezien als een hint voor het gemeentebestuur in de gehele context van dit onderwerp. : “ Investeren is geen uitgave “ .Het feestelijk gedeelte werd afgesloten na een rondrit langs alle locaties van de Stichting om het certificaatschildje op te hangen,met een High Tea in de De Geubel verzorgd door de Heren van Dongen. Hier werd ook de speciaal vervaardigde taart aangesneden.