Coalitiepartijen doen voordracht vierde wethouder

Dongen , 24 mei 2011 . De gemeente Dongen gaf deze morgen om precies 10.00 uur een persbericht uit over de waarschijnlijk nieuwe wethouder in Dongen. Het persbericht wordt hier letterlijk gepubliceerd :

De coalitiepartijen VVD, CDA en Democratisch Podium hebben besloten om tijdens de besluitvormende raadsvergadering op donderdag 26 mei 2011 mevrouw Marina Starmans – Gelijns voor te dragen als vierde wethouder voor de gemeente Dongen. Marina Starmans – Gelijns (41 jaar) is nu nog raadslid in de gemeente Son en Breugel.

Op 28 maart jl. diende voormalig wethouder René Roovers zijn ontslag in, nadat de raadsfractie van de SP haar ontslag had ingediend. Daarop namen de coalitiepartners het besluit om op zoek te gaan naar een nieuwe, vierde wethouder. Zaterdag 16 april 2011 plaatsten de coalitiepartners een advertentie in de regionale media. In de advertentie werd kandidaten gevraagd zich te melden voor de functie van wethouder voor de portefeuilles Sociale Zaken, Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en Welzijn. Bestuurlijke ervaring en affiniteit met de werkvelden vormden een belangrijke pre.

Procedure
Er zijn 44 sollicitatiebrieven ontvangen. Uit deze 44 brieven zijn 3 kandidaten geselecteerd voor een gesprek. Na een tweede gespreksronde met deze kandidaten hebben de fractievoorzitters en wethouders van VVD, CDA en Democratisch Podium unaniem besloten mevrouw Marina Starmans – Gelijns voor te dragen als kandidaat wethouder voor de gemeente Dongen.De portefeuille van de beoogd wethouder zal bestaan uit Sociale Zaken, WMO en Welzijn. De overige onderdelen van de portefeuille worden in een van de komende collegevergaderingen vastgesteld. De coalitiepartners willen de omvang van het college onveranderd uit 3,2 fte laten bestaan. De aanstelling van de nieuwe wethouder omvat dus een formatieruimte van 0,8 fte. Het coalitieakkoord 2010-2014 ‘Verrassend en vertrouwd!’ blijft tot aan de verkiezingen in 2014 onverkort van kracht.

Achtergrondinformatie
Marina Starmans – Gelijns woont in de gemeente Son en Breugel. Zij is 41 jaar, gehuwd en heeft twee kinderen. Begin jaren ‘90 studeerde zij bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Aansluitend daarop vervulde zij diverse functies in het bedrijfsleven. In de periode 2006-2010 was Marina Starmans-Gelijns voor de VVD wethouder in de gemeente Son en Breugel. Haar portefeuille was gevuld met onder andere Sociale Zaken, Maatschappelijk Welzijn, Onderwijs Kunst, Cultuur en Openbare Werken. Daarnaast was zij locoburgemeester. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 keerde de VVD niet terug in de coalitie; Marina Starmans-Gelijns werd raadslid in de gemeenteraad van Son en Breugel. Zodra de benoeming tot wethouder officieel is, zal haar raadslidmaatschap in de gemeente Son en Breugel worden beëindigd.

Benoeming
De coalitiepartijen dragen Marina Starmans-Gelijns op donderdag 26 mei 2011voor aan de raad. Benoeming en installatie van de vierde wethouder is voorzien in die raadsvergadering. De raadsvergadering begint om 20.30 uur met dit onderwerp en heeft plaats in de raadszaal van het gemeentehuis.