Zaterdag 5 september krijgt de IJzertijdboerderij bezoek van een groep Romeinen.

Corbvlo

De Romeinen die op 5 september de IJzertijdboerderij bezoeken zijn die van Levende Romeinse Geschiedenis Groep Corbvlo (de Romeinse v spreek je uit als u), www.corbvlo-com). De naam “Corbulo” is afkomstig van de Romeinse bestuurder Gnaeus Domitius Corbulo .Voor Nederland werd Corbulo belangrijk toen hij, op bevel van keizer Claudius, in 47 na Chr. zowel militair als burgerlijk het opperbevel kreeg over de Romeinse provincie Germania Inferior. Zijn naam is voor eeuwig verbonden aan de Corbulogracht, een gracht (nu gelegen bij Voorburg, Den Haag) gegraven om de doorvaart van de Maas naar de Rijn mogelijk te maken.

Corbvlo is een kleine groep enthousiastelingen-vrijwilligers die zich bezighoudt met het tot leven wekken van het Romeinse verleden. Dit doen ze door historisch re-enactment; optredens “in kostuum” op scholen, in musea, bij archeologische opgravingen en in (historische) themaparken. Corbvlo wil een zo breed mogelijk publiek kennis laten maken met een zo breed mogelijk scala van aspecten van het Romeinse Rijk. De groep laat niet alleen militaire aspecten van de Romeinse tijd onder de aandacht, maar ook burger zaken zoals, rechtspraak, muziek, geneeskunde, bouwkunde, mode, eten, godsdienst, bestuur, slavernij en literatuur.

Rome, de Romeinen en Nederland

Volgens de legende van Remus en Romulus is Rome rond 750 voor Christus. gesticht. Maar er was al bewoning vanaf 900 voor Christus. De Romeinen onderwierpen met politiek en geweld alle omliggende volken en beheersten vanaf 300 voor Christus geheel Italië. Rond 250 voor Christus begon Rome met veroveringen buiten Italië. Tussen 250 en 150 voor Christus. werd Carthago, een rijke en machtige Noord-Afrikaanse stadstaat en een groot deel van Spanje veroverd. Daarna volgden tot het begin van de jaartelling Egypte, Griekenland, het Nabije Oosten, de Balkan, Midden- en West-Europa. Door de snelle groei werd Rome rijk en machtig, maar politiek moeilijk bestuurbaar. Tegen het begin van onze jaartelling braken burgeroorlogen uit. Julius Caesar versloeg in 44 voor Christus al zijn rivalen, schafte de republiek af en werd dictator. Na zijn dood werd hij opgevolgd door zijn stiefzoon Augustus, die van Rome een keizerrijk maakte en voor nieuwe stabiliteit zorgde.

Zo’n tweeduizend jaar geleden, in 57 voor Christus trekken de Romeinen voor het eerst Nederland binnen. De Romeinen willen een goed verdedigbare noordgrens voor het Romeinse Rijk. In eerste instantie willen de Romeinen de grens langs de rivier de Elbe (Duitsland) leggen, maar de Germanen ter plaatse slaan de aanvallen van de Romeinen met succes af.

De Romeinen besluiten daarna de noordgrens langs de Oude Rijn (bij Utrecht, Katwijk, Leiden) te leggen. Rond 12 voor Christus komt Zuid-Nederland definitief onder Romeinse invloed en is de IJzertijd (en de prehistorie) ten einde. Langs de Oude Rijn wordt een verdedigingslinie aangelegd bestaande uit forten en wachttorens. In de omgeving worden nederzettingen gebouwd. De Romeinen sluiten overeenkomsten met de omliggende lokale bevolking of `vervangen` deze door bevriende stammen van elders.

In onze streek is de vraag wat en hoe groot de invloed van de Romeinen is geweest. Oosterhout is een bekend pottenbakkerscentrum geweest, ook al in de Romeinse tijd. In Dongen is slechts een Romeinse vondst gedaan, een muntje. Vermoedelijk is het boerenleven uit de IJzertijd voortgezet in de Romeinse Tijd. De boeren zullen ongetwijfeld gehandeld hebben met de Romeinen en elementen-technieken van de Romeinen hebben overgenomen (zoals de pottenbakkersdraaischijf), maar echt wezenlijk zal het leven niet zijn veranderd.

Kom de Romeinen zien !

We zijn zaterdag 5 september open van 13 tot 17 uur. Entree bedraagt 2,5 euro per persoon.

Voor meer informatie over de IJzertijdboerderij zie www.ijzertijdboerderij.nl

Foto´s afkomstig van LRGG Corbvlo (www.corbvlo.com)