Blog Image

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

De Romeinen bezoeken de IJzertijdboerderij !

MUSEA Posted on ma, augustus 24, 2009 14:21:45

Zaterdag 5 september krijgt de IJzertijdboerderij bezoek van een groep Romeinen.

Corbvlo

De Romeinen die op 5 september de IJzertijdboerderij bezoeken zijn die van Levende Romeinse Geschiedenis Groep Corbvlo (de Romeinse v spreek je uit als u), www.corbvlo-com). De naam “Corbulo” is afkomstig van de Romeinse bestuurder Gnaeus Domitius Corbulo .Voor Nederland werd Corbulo belangrijk toen hij, op bevel van keizer Claudius, in 47 na Chr. zowel militair als burgerlijk het opperbevel kreeg over de Romeinse provincie Germania Inferior. Zijn naam is voor eeuwig verbonden aan de Corbulogracht, een gracht (nu gelegen bij Voorburg, Den Haag) gegraven om de doorvaart van de Maas naar de Rijn mogelijk te maken.

Corbvlo is een kleine groep enthousiastelingen-vrijwilligers die zich bezighoudt met het tot leven wekken van het Romeinse verleden. Dit doen ze door historisch re-enactment; optredens “in kostuum” op scholen, in musea, bij archeologische opgravingen en in (historische) themaparken. Corbvlo wil een zo breed mogelijk publiek kennis laten maken met een zo breed mogelijk scala van aspecten van het Romeinse Rijk. De groep laat niet alleen militaire aspecten van de Romeinse tijd onder de aandacht, maar ook burger zaken zoals, rechtspraak, muziek, geneeskunde, bouwkunde, mode, eten, godsdienst, bestuur, slavernij en literatuur.

Rome, de Romeinen en Nederland

Volgens de legende van Remus en Romulus is Rome rond 750 voor Christus. gesticht. Maar er was al bewoning vanaf 900 voor Christus. De Romeinen onderwierpen met politiek en geweld alle omliggende volken en beheersten vanaf 300 voor Christus geheel Italië. Rond 250 voor Christus begon Rome met veroveringen buiten Italië. Tussen 250 en 150 voor Christus. werd Carthago, een rijke en machtige Noord-Afrikaanse stadstaat en een groot deel van Spanje veroverd. Daarna volgden tot het begin van de jaartelling Egypte, Griekenland, het Nabije Oosten, de Balkan, Midden- en West-Europa. Door de snelle groei werd Rome rijk en machtig, maar politiek moeilijk bestuurbaar. Tegen het begin van onze jaartelling braken burgeroorlogen uit. Julius Caesar versloeg in 44 voor Christus al zijn rivalen, schafte de republiek af en werd dictator. Na zijn dood werd hij opgevolgd door zijn stiefzoon Augustus, die van Rome een keizerrijk maakte en voor nieuwe stabiliteit zorgde.

Zo’n tweeduizend jaar geleden, in 57 voor Christus trekken de Romeinen voor het eerst Nederland binnen. De Romeinen willen een goed verdedigbare noordgrens voor het Romeinse Rijk. In eerste instantie willen de Romeinen de grens langs de rivier de Elbe (Duitsland) leggen, maar de Germanen ter plaatse slaan de aanvallen van de Romeinen met succes af.

De Romeinen besluiten daarna de noordgrens langs de Oude Rijn (bij Utrecht, Katwijk, Leiden) te leggen. Rond 12 voor Christus komt Zuid-Nederland definitief onder Romeinse invloed en is de IJzertijd (en de prehistorie) ten einde. Langs de Oude Rijn wordt een verdedigingslinie aangelegd bestaande uit forten en wachttorens. In de omgeving worden nederzettingen gebouwd. De Romeinen sluiten overeenkomsten met de omliggende lokale bevolking of `vervangen` deze door bevriende stammen van elders.

In onze streek is de vraag wat en hoe groot de invloed van de Romeinen is geweest. Oosterhout is een bekend pottenbakkerscentrum geweest, ook al in de Romeinse tijd. In Dongen is slechts een Romeinse vondst gedaan, een muntje. Vermoedelijk is het boerenleven uit de IJzertijd voortgezet in de Romeinse Tijd. De boeren zullen ongetwijfeld gehandeld hebben met de Romeinen en elementen-technieken van de Romeinen hebben overgenomen (zoals de pottenbakkersdraaischijf), maar echt wezenlijk zal het leven niet zijn veranderd.

Kom de Romeinen zien !

We zijn zaterdag 5 september open van 13 tot 17 uur. Entree bedraagt 2,5 euro per persoon.

Voor meer informatie over de IJzertijdboerderij zie www.ijzertijdboerderij.nl

Foto´s afkomstig van LRGG Corbvlo (www.corbvlo.com)Dongense Zomerspelen vrolijk feit !

ZOMERSPELEN 2009 Posted on ma, augustus 24, 2009 11:12:43

Dongense Zomerspelen vrolijk feit !

Dongen, 24 augustus 2009.De 49ste editie van de in de regio wijd vermaarde Dongense Zomerspelen zijn weer een feit. Ruim 1700 kinderen van de Dongense basisscholen en zo’n 300 vooral jonge vrijwilligers gaan elkaar en de Dongenaren weer vrolijk,maar vooral spannend bezighouden deze week .

Onder een stralende zon, een blauwe hemel en de lach op de verwachtingsvolle gezichtjes van Dongens kleinsten werd vanmorgen om kwart voor negen begonnen met de grandioze openingsceremonie . Terwijl Dongen geel kleurt van de vele zomerspelenvlaggen was het Wihelminaplein getooid in een bonte regenboog aan vrolijke kleuren van piraten, fruitige appels , peren , broccoli en ‘oranje gezindten ‘.De verschillende thema’s van deze week werden in een bonte rij van diverse hoofdfiguren aan de kinderen, de ouders en het talrijke publiek voorgesteld . Janny de Mol die samen met groep1 en 2 en onder andere “Peerke Peer ‘deze week op zoek gaat naar het sappigste fruit en de gezondste groenten had er in een te lange winterslaap al van gedroomd en Peerke – met een moestuin in zijn hart – heeft er óók zin in. De andere groep 1 en 2 gaan deze week op zoek naar het piratenschip van Sjaak de Piraat dat tijdens een zeer zware zeestorm bijna is vergaan en op een vreemd strand terecht is gekomen . Gelukkig hebben de hoofdpiraten het overleefd in de reddingsboten en kunnen ze samen met 300 helpende kinderhanden het schip zoeken en tot de nodige reparaties overgaan.

Groep 3 en 4 gaan ook op zoek deze week. Bonny is behalve de St.Jozefkerk ook haar vader ( Dr. Bernhard) kwijt en gaat er van uit dat ze door veel kinderen wordt geholpen om haar vader te zoeken.Ze moeten dan niet bang zijn voor spinnen en slangen. De vader van Bonny heeft een telegram gestuurd met vreemde woorden. Indiana Jones is ook al bereid om te helpen. Daarvoor kwam hij graag uit zijn rustboom waar hij net zat te genieten van een sappige kokosnoot uit het oerwoud. Groep 5 en 6 gaan deze week , gekleed in nu nog onberispelijk wit samen met Wilhelmina Weter op zoek naar een fout in de geschiedenis van de Griekse Olympische spelen . Tijdens onderzoek voor haar boek ‘Op En Onder De Horden’is ze gestuit op een tape uit het jaar 56 voor Christus ,waar vreemde dingen schijnen gebeurd te zijn. Spannend ! En als klap op de vuurpijl zal de Koningin zélf deze week Dongen bezoeken. Groep 7 en 8 moeten dan wél kiezen hoe ze dit feest gaan vieren. Er zijn er die graag met het feest van buurtvereniging ‘Oranje Boven ‘meedoen ,maar ook de buurtvereniging ‘ ’t Stoepke’wil graag veel bezoekers voor hun welkom aan de vorstin.En dan zijn er altijd nog de gedeputeerden van de provincie mevrouw Arbiter en mevrouw Streber die de kinderen het nationale volkslied al lieten zingen ! Net vóór de officiële opening van de Dongense Zomerspelen werd natuurlijk het zomerspelen- lied gezongen én het zomerspelen- vuur ontstoken. ( verslag Piet Eelants )