Jos van Riel schreef ons naar aanleiding van onze artikelen over de bevrijders van Dongen ( ) dat hij de naam van Leslie Pepper mistte geboren 4 oktober 1918 in Engeland en gesneuveld in oktober 1944 tegenover het bos van Bierwagen “ we hebben het graf verzorgd tot dat het is weg gehaald en is herbegraven in Bergen op Zoom” zo schrijft de heer van Riel .

Hij heeft samen met zijn tweeling broer William tot Antwerpen gevochten , William ging richting Duitsland en Leslie richting Nederland, waar hij sneuvelde.

Jos vaan Riel ontmoete William toevallig toen hij van Tilburg kwam fietsen, hij stond toen bij een graf van twee voor hem onbekende vliegers. “ Ik heb hem toen het graf van zijn broer gewezen en is later mee naar mijn thuis gegaan daar overnacht en de andere morgen met militairen die in de St Jozefschool gelegerd waren naar Duitsland terug gegaan.”

De familie van Riel heeft nog lang contact gehad met de familie. William en zijn vader zijn overleden en de moeder is toen met de jongste zoon naar Australië geëmigreerd …”we hebben toen nooit meer iets gehoord.” Aldus Jos van Riel in een mededeling aan dongenhomespot.nl