Blog Image

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

GOED GEDRAG

HET VERLEDEN VAN DONGEN Posted on wo, mei 13, 2009 09:23:27

Het schoolrapport van een scholiere uit de jaren 1935 t/m 19838

Een rapport van bijna 75 jaar geleden van een leerling van de RK Bijzondere meisjesschool

,, H Hart” Hoge Ham 21 te Dongen.

Om privacyredenen heb ik de naam van de scholiere en de ouders weggelaten.

Het gedrag, de welwillendheid en de godsdienst laten goede punten te zien.

Dan zou je toch onvoorwaardelijk over moeten gaan zou je voor die tijd denken.

Dat je met zingen geen hoog cijfer haalt is niet de schuld van de scholier,zangtalent is aangeboren.

En dat je voor lezen, rekenen taal aardrijkskunde tekenen lichamelijke oefeningen en handwerken een onvoldoende haalt, ja dat is pech., dat komt door de 66x ongeoorloofd verzuim, zal wel de schuld van de ouders zijn denk ik dan.

Maar de rest is toch goed ?

In ieder geval leuk om een afbeelding van een rapport te zien uit het begin van de vorige eeuw.

Piet WillemseOPDAT WE NIET VERGETEN….( vervolg)

HET VERLEDEN VAN DONGEN Posted on wo, mei 13, 2009 08:40:26

Jos van Riel schreef ons naar aanleiding van onze artikelen over de bevrijders van Dongen ( ) dat hij de naam van Leslie Pepper mistte geboren 4 oktober 1918 in Engeland en gesneuveld in oktober 1944 tegenover het bos van Bierwagen “ we hebben het graf verzorgd tot dat het is weg gehaald en is herbegraven in Bergen op Zoom” zo schrijft de heer van Riel .

Hij heeft samen met zijn tweeling broer William tot Antwerpen gevochten , William ging richting Duitsland en Leslie richting Nederland, waar hij sneuvelde.

Jos vaan Riel ontmoete William toevallig toen hij van Tilburg kwam fietsen, hij stond toen bij een graf van twee voor hem onbekende vliegers. “ Ik heb hem toen het graf van zijn broer gewezen en is later mee naar mijn thuis gegaan daar overnacht en de andere morgen met militairen die in de St Jozefschool gelegerd waren naar Duitsland terug gegaan.”

De familie van Riel heeft nog lang contact gehad met de familie. William en zijn vader zijn overleden en de moeder is toen met de jongste zoon naar Australië geëmigreerd …”we hebben toen nooit meer iets gehoord.” Aldus Jos van Riel in een mededeling aan dongenhomespot.nl