Bewoners van de Vaart in het jaar 1928.

Nr.

Naam

Nr.

Naam

Nr.

Naam

1

W. van Dongen

47

J.A. Verdick

97

Mar. Dingemans

2

Wed. J. Venus

48

L. van Dongen

98

M. Leemput

3

Ant. Blok

49

J. Akkermans

99

M.C. de Wit

4

E.G. van Dongen

50

A. Scheerders

100

J. Akkermans

5

A. Kluijsenaar

51

L. van den Berg

101

A. Mewis

6

G. Nederveen

52

H. van Leijsen

102

Wed. Nic. Suoss

6a

A. Mouwen

53

Kantoor

103

A.M. van der Wou

7

L. Rekkers

54

A.J. van Dongen

104

Nic v.d. Waarden

8

Chr. Suoss

55

J.C. Elshout

105

P. Klaassen

9

J. Marcelis

56

C. Koenen

106

G. Gijsbrechts

10

M.J. v.d. Schans

57

R.K. Kerk

107

L. Aarts

11

W. Rochat

58

C.A. Oomen

108

C.M. Heesbeen

12

Wed. Chris Haarbosch

59

M. van Dongen

109

M. de Jong

12

J. Haarbosch

60

C.M. van Dongen

110

Nic. Lecessie

13

Th. Rijken

61

J.C. Panis

111

Jac. Gijsbrechts

14

W.M. Heijkant

62

W. van Dongen

112

A. Dekkers

15

Bakhuis

63

M. Quirijnen

113

Ant. van Peer

16

Kinderen Wagemakers

63a

Steph. Fijneman

114

A. Raaijmakers

17

Wed. G. Brenders

64

Wed. P. de Kok

115

Wed. A. Koenen

18

G. van Dongen

65

J. Emmen

115a

A. Aarts

18a

A. van den Hoven

65a

A. Emmen

116

J.G. van Gorkum

19

Chr. Beerens

66

C. van Boxel

117

C. Meeuwis

20

Wed. J. Mols

67

J. Verboven

117

A.N. Rosman

21

A. Mols

68

J. de Ridder

118

Wed. W. Meeuwis

22

P. Broekhoven

69

A.C. Kemmeren

119

J. v.d Schans

23

L.J. Rutten

70

M. in ’t Groen

120

H. v.d. Schans

24

Mart. J. Grootswagers

71

J.W. Laurijsen

121

W. Leemput

24a

J.A. Cornelissen

72

C.J. van Beek

122

H. Nieuwenhuizen

24b

W. van Leijden

73

M.W. Heijkant

123

P. Kemmeren

24c

P. Hessels

74

A.A. van Beek

124

P. van Gorkum

25a

W. Oerlemans

75

J.J. Verschure

125

M. de Wit

26

?

76

H. Snoeren

126

?

27

C.J.C. Panis

77

A.M. Verbunt

127

G. Dingemans

28

P. Panis

78

?

128

W. Ijpelaar

29

Leerlooierij

78a

A. Broeders

129

J. in ’t Groen

30

M. v.d. Boogaard

79

J. Hessels

130

A. Cornelissen

31

A. Timmermans

80

Nic. van Boxel

131

J. Kuppens

31a

J.A. Schaapsmeerders

81

W. van Kuijk

132

Gebr. de Leeuw

32

E. Akkermans

82

C. Loonen

133

W. de Jong

33

Jac. Timmermans

83

A. Michielsen

134

M.C. v.d. Schans

34

A. Laurijssen

84

A. Ermen

135

J. Beerens

35

C. Boer

85

A. van Dongen

136

Jac. Verduijn

36

N. de Smit + C. de Smit

86

Jos Mols

137

P. Evers

37

W.E. van Ommeren

87

C. Verbunt

138

Jac. van Dongen

38

C. Huiben

88

Chris Laurijsen

139

H. Huijben

38a

Nic. Huiben

89

W. Paulussen

140

E. de Kok

39

J. van Boxel

90

H. van leijsen

141

M. Kouwenberg

40

W.N. de Smit

91

Nic. Akkermans

142

?

41

P. Raaijmakers

91

J.L. Rommers

143

P. Marcelissen

42

Wed. J. Raaijmakers

91a

C. Hultermans

144

C. Verboven

43

L. de Wit

92

J. de Kok

145

Joh. van Kampen

43

H.G. de Bruijn

93

C. de Jong

145a

?

44

Brandspuithuis

94

G. van Leijsen

146

Jac. Groenendaal

45

School

95

M. Nerings

147

Leon Groenendaal

46

Th. H. van Lotringen

96

J. Gommers

147

Nic. Groenendaal

148

A. van Kampen