Blog Image

DONGEN OPTIMAAL

DONGEN OPTIMAAL

Er gebeurt nog al wat in ons dorp Dongen.Vanaf het begin van ons bestaan hebben we een pagina met nieuws uit en van een bepaald jaar.Zie daarvoor onze hoofdpagina.Ook in deze bijlage hebben we nieuws dat het bewaren meer dan waard is.

DongenOptimaal is er om niets te vergeten wat voor ons dorp belangrijk is en was.

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

OPDAT WE … ( vervolg)

HET VERLEDEN VAN DONGEN Posted on ma, april 27, 2009 22:26:04

Ongeveer 50 jaren geleden vertelde mijn vader zaliger over een enorme explosie ergens in de omgeving van Dongen.Op zijn verjaardag 23 oktober 1944 liep hij even na 18.00 uur achter in zijn tuin om de groenten die er nog stonden te controleren.Op dat moment volgde er een enorme explosie die de grond deed trillen.Later werd deze explosie bekend onder de naam: de ramp van de Vennen.Weinig Dongenaren zullen zich deze explosie herinneren en misschien nog minder zullen er door overlevering over gehoord hebben.Op die dag werden enkele boerderijen op de vennen totaal met de grond gelijk gemaakt.In de schuur van de familie Haagh welke stond op de hoek Vennen-Eindsestraat-Monnendijk zat een enorme hoeveelheid munitie welk door het Duitse leger daar opgeslagen was.23 oktober 1944 ’s avonds iets na 6 uur ontplofte enkele honderden kubieke meters munitiedie daar opgeslagen waren.Hierdoor vielen 4 jonge slachtoffers.

Stanislaus v Gils 13 jaar.

Erardus Haag 17 jaar

Wilhelmus Snoeren 21 jaar

Huub v Rentegem 23 jaar

In de wazerweijen het heemkundig blad van Dongen Nr 53 van 1994 is door Vic Haagh,

Jan van Gils en Piet Timmermans een uitgebreid verslag gemaakt.

Het verleden van Dongen

Piet WillemseVAART- BEWONERS IN 1928

HET VERLEDEN VAN DONGEN Posted on ma, april 27, 2009 12:04:48

Bewoners van de Vaart in het jaar 1928.

Nr.

Naam

Nr.

Naam

Nr.

Naam

1

W. van Dongen

47

J.A. Verdick

97

Mar. Dingemans

2

Wed. J. Venus

48

L. van Dongen

98

M. Leemput

3

Ant. Blok

49

J. Akkermans

99

M.C. de Wit

4

E.G. van Dongen

50

A. Scheerders

100

J. Akkermans

5

A. Kluijsenaar

51

L. van den Berg

101

A. Mewis

6

G. Nederveen

52

H. van Leijsen

102

Wed. Nic. Suoss

6a

A. Mouwen

53

Kantoor

103

A.M. van der Wou

7

L. Rekkers

54

A.J. van Dongen

104

Nic v.d. Waarden

8

Chr. Suoss

55

J.C. Elshout

105

P. Klaassen

9

J. Marcelis

56

C. Koenen

106

G. Gijsbrechts

10

M.J. v.d. Schans

57

R.K. Kerk

107

L. Aarts

11

W. Rochat

58

C.A. Oomen

108

C.M. Heesbeen

12

Wed. Chris Haarbosch

59

M. van Dongen

109

M. de Jong

12

J. Haarbosch

60

C.M. van Dongen

110

Nic. Lecessie

13

Th. Rijken

61

J.C. Panis

111

Jac. Gijsbrechts

14

W.M. Heijkant

62

W. van Dongen

112

A. Dekkers

15

Bakhuis

63

M. Quirijnen

113

Ant. van Peer

16

Kinderen Wagemakers

63a

Steph. Fijneman

114

A. Raaijmakers

17

Wed. G. Brenders

64

Wed. P. de Kok

115

Wed. A. Koenen

18

G. van Dongen

65

J. Emmen

115a

A. Aarts

18a

A. van den Hoven

65a

A. Emmen

116

J.G. van Gorkum

19

Chr. Beerens

66

C. van Boxel

117

C. Meeuwis

20

Wed. J. Mols

67

J. Verboven

117

A.N. Rosman

21

A. Mols

68

J. de Ridder

118

Wed. W. Meeuwis

22

P. Broekhoven

69

A.C. Kemmeren

119

J. v.d Schans

23

L.J. Rutten

70

M. in ’t Groen

120

H. v.d. Schans

24

Mart. J. Grootswagers

71

J.W. Laurijsen

121

W. Leemput

24a

J.A. Cornelissen

72

C.J. van Beek

122

H. Nieuwenhuizen

24b

W. van Leijden

73

M.W. Heijkant

123

P. Kemmeren

24c

P. Hessels

74

A.A. van Beek

124

P. van Gorkum

25a

W. Oerlemans

75

J.J. Verschure

125

M. de Wit

26

?

76

H. Snoeren

126

?

27

C.J.C. Panis

77

A.M. Verbunt

127

G. Dingemans

28

P. Panis

78

?

128

W. Ijpelaar

29

Leerlooierij

78a

A. Broeders

129

J. in ’t Groen

30

M. v.d. Boogaard

79

J. Hessels

130

A. Cornelissen

31

A. Timmermans

80

Nic. van Boxel

131

J. Kuppens

31a

J.A. Schaapsmeerders

81

W. van Kuijk

132

Gebr. de Leeuw

32

E. Akkermans

82

C. Loonen

133

W. de Jong

33

Jac. Timmermans

83

A. Michielsen

134

M.C. v.d. Schans

34

A. Laurijssen

84

A. Ermen

135

J. Beerens

35

C. Boer

85

A. van Dongen

136

Jac. Verduijn

36

N. de Smit + C. de Smit

86

Jos Mols

137

P. Evers

37

W.E. van Ommeren

87

C. Verbunt

138

Jac. van Dongen

38

C. Huiben

88

Chris Laurijsen

139

H. Huijben

38a

Nic. Huiben

89

W. Paulussen

140

E. de Kok

39

J. van Boxel

90

H. van leijsen

141

M. Kouwenberg

40

W.N. de Smit

91

Nic. Akkermans

142

?

41

P. Raaijmakers

91

J.L. Rommers

143

P. Marcelissen

42

Wed. J. Raaijmakers

91a

C. Hultermans

144

C. Verboven

43

L. de Wit

92

J. de Kok

145

Joh. van Kampen

43

H.G. de Bruijn

93

C. de Jong

145a

?

44

Brandspuithuis

94

G. van Leijsen

146

Jac. Groenendaal

45

School

95

M. Nerings

147

Leon Groenendaal

46

Th. H. van Lotringen

96

J. Gommers

147

Nic. Groenendaal

148

A. van KampenBIJZONDERE KLASSENFOTO AGNESSCHOOL

DONGEN OPTIMAAL Posted on ma, april 27, 2009 11:01:26

Schoolfoto 1938 meisjesschool St. Agnes te Dongen-Vaart (wie staan er op?)

http://gallery.dongenhomespot.nl/#24.284 ( Clickvoor VOLSCHERMFOTO)

Voorn.

Voorv.

Achtern.

1

Riet

Claassen

2

Annie

Haarbosch

3

Lenie

Rutters

4

Tonny

Romme

5

Tonny

Suoss

6

Riet

Broeders

7

Nelly

Peeters

8

Nelly

Broeders

9

Mien

Lotringen

10

Nelly

Claassen

11

Dina

Heijkant

12

Jo

Beerens

13

Dina

Klijs

14

To

de

Wit

15

Cor

Rutten

16

Nelly

Huijben

17

Riek

Huibrechts

18

Nelly

Laurijsen

19

20

Berth

Kimenai

21

Zuster

Felicia

22

Toke

in ‘t

Groen

23

24

25

Annie

in ‘t

Groen

26

Nelly

de

Jong

27

Cisca

Verbunt

28

Ria

Kermans

29

Jana

Rutten

30

Cor

Suoss

31

Cor

Cornelissen

32

Toos

Kemmeren

33

Dina

Peeters

34

Rika

Mols

35

Dina

van

Gorkum

36

Riet

Rekkers

37

38

Riet

van

Gorkum

39

Jo

Kermans

40

Jana

Kemmeren

41

Zuster

Margaretha

42

Annie

Peeters

43

44

45

Annie

van

Schijndel

46

Jo

Verboven

47

48

49

Toos

Klijs

50

Rika

Mols

51

Jozefien

Suoss

52

Riet

Poulussen

53

Zus

Driessen

54

55

Mien

Huijben

56

Nelly

Oerlemans

57

58

59

Koosje

Leemput

60

61

Riet

van

Leijsen

62

63

Riet

Mols

64

Annie

Leemput

65

Jo

Laurijsen

66

Lien

Hultermans

67

68

Cor

van

Leijsen

69

70

71

72

Cor

Claassen

73

Annie

Hultermans

74

Jana

de

Boer

75

Nelly

Rutten

76

77

78

Jo

van

Leijsen

79

80

Mien

Verbunt

81

Mien

Laurijsen

82

83

84

85

86

Gerarda

van

Leijsen

87

88

89

Jana

Koenen

90

Jozefea

Claassen

91

92

93

Cor

Verbunt

94

Jo

in ‘t

Groen (wit)

95

Jo

in ‘t

Groen (zwart)

96