Opdat we niet vergeten.

Ze kwamen om het leven door een noodlottig ongeval in den morgen van den 2e december 1944.Zij vielen voor het Vaderland in dienst van de binnenlandse strijdkrachten.Petrus Marcellis Houben en Johannes Franciscus de Jong.Ook deze Dongenaren worden vermeld op de linker plaquette op het altaar van de vredeskapel in het Vredespark.(afbeelding a1 en b1- tekst- )Onder enorme belangstelling, de laatste eer naar de begraafplaats. ( afbeelding 2)De kisten werden gedragen door leden van het Dongens verzet.( afbeelding 3) De toegangspoort naar het Laurentiuskerkhof in de Bollekensteeg.De graven zijn wellicht geruimd?( afbeelding 4)Het Dongens verzet laat de kist in het graf zakken.De rechter persoon met de band om de linker bovenarm met de tekst oranje is Piet Timmermans.(afbeelding 5)De Laatste eer.( afbeelding 6)

Het verleden van Dongen ,

Piet Willemse