Het verleden van Dongen.

De Mariakapel, 4 mei dodenherdenking.

Het park Vredeoord is gelegen tussen de Hoge Ham en de Nieuwstraat. (FOTO 1A – 1B)

In dat park staat een klein kapelletje dat Maria-of ook wel bevrijdingskapel genoemd wordt.

Dit kapelletje is gebouwd in 1950 volgens de stroming van de Delftse school, (dit is ca 1925-1955), tegenhanger van de Amsterdamse school

Het is gebouwd in gewone baksteen, met een puntdakje,uitgevoerd in deze stijl met als doel de Nederlandse plattelands bouwkunst te behouden. De kapel heeft de vorm van een achthoekige plattegrond.Mej Bressers bewoonde destijds Villa Vredeoord, zij schonk de grond voor de bouw van de kapel.Haar tuin werd later het park vredeoord (met als eigenaar de gemeente Dongen) zoals wij dat nu kennen.Na de 2e wereldoorlog wilde de Dongense bevolking een gedenkmonument voor de vele Dongense oorlogsslachtoffers.Er werd een inzameling gehouden bij de bevolking en dit leverde het benodigde kapitaal op.De kapel werd gebouwd voor het bedrag van FL 1316,26

De kapel werd gewijd aan het onbevlekte Hart van Maria. 15 augustus 1950 werd de kapel ingewijd, op de dag van Maria tenhemelopneming.De inwijding gebeurde door Mgr Koenraadt.Het kapelletje (FOTO 2 – 2a – 2b)

Het interieur.

Bij het betreden van de kapel zien we aan de linker zijde een schilderijtje hangen.Het is een oorkonde , gemaakt ter gelegenheid van de inwijding van deze kapel.Het is geschreven met rode en zwarte inkt.

Bij het lezen zien we dat de rode inkt helemaal verbleekt is.Ik geef u de tekst en op (FOTO 3) kunt u de originele tekst bekijken.Op het feest van Maria ten hemelopneming in het jaar 1950, toen de Eerw. Heer van Hoek pastoor van de Sint Laurentiusparochie te Dongen, de Zeer Eerw. Heer van Bekhoven pastoor van de StJosephparochie, De Zeer Eerw heer Oomen Pastoor van de Sint Hubertusparochie te Klein Dongen De Hoogw Excellentie Petrus Hopmans Bisschop van Breda De Hoogeerwaarde Excellentie … Baeten Bisschop Coadjutor van Breda, Zijne Heiligheid Pius XII Paus van Rome, De Godmens Jezus Christus Heer van Hemel en Aarde, werd deze Mariakapel opgericht door de inwoners van de Gemeente Dongen uit dankbaarheid en tot eerherstel aan het onbevlekte Hart van Maria voor de wonderbare bescherming waarmee Zij de gehele gemeente omringd heeft gedurende de oorlogsjaren 1940 – 1945 en aldus ons Dongen voor een groot onheil heeft behoedDe kapel werd op Mariadag 15 augustus 1950 ingezegend Door Mgr…….. KoenraadtVicaris Generaal van het Bisdom Breda en aangeboden aan de Eerw Heer Pastoor van Hoek.

Het Maria comité

Mejuffrouw …..Bressers

Mevr…..Sweens-Vermeer

Mevr Kokx-Verwiel

De heren….Verharen….?essing

….Leijten en ….Leijten

Opmerkelijk is dat veel beginletters met rode inkt is geschreven en dat juist deze kleur door het daglicht is verbleekt. Boven in de kapel komt het daglicht naar binnen door 7 gekleurde glas in lood ramen.Aan de muur hangen 5 opaline glasdecoraties voorstellende Dogma’s van Maria.

Deze zijn vervaardigd en aangebracht door onze Dongense glazenier Jan Willemen in 1954.

( Dogma’s zijn volgens de katholieke kerk, waarheden die vervat zijn in de Goddelijke openbaring of waarheden die daarmee noodzakelijkerwijs in verband staan)

volgens de Stichting Marypages)

De 4 Dogma’s van de kerk zijn:

1 Maria moeder Gods ( FOTO 4 )

2 De Maagdelijkheid van de moeder van God. (FOTO 5 )

3 Maria die bekend staat dat zij zonder erfzonde is geboren. ( FOTO 6 )

4 Maria tenhemelopneming. ( FOTO 7 )

Een mogelijke 5e Dogma zou zijn: Erkenning van Maria als medeverlosser. ( FOTO 8 )

5 mei 1980

Op 4 mei 1980 werd er een plaquette onthuld om alle Dongense oorlogsslachtoffers te herdenken.

Dit gebeurde door Burgemeester DoskerEr waren 43 Dongense oorlogsslachtoffers en 8 vermisten.

Nadien is gebleken dat ook zij zijn overleden in het concentratiekamp.

De linker plaquette zijn de Dongense militaire slachtoffers. (FOTO 9 )

De rechterplaquette zijn de Dongense burgerslachtoffers. . ( FOTO 10)

Midden voor het beeld van het onbevlekte Hart van Maria (FOTO 11)

27 april 1996.

Op 27 april 1996 werd de kapel opnieuw ingewijd door Pastor Brand.

Na een fikse restauratie en niet te vergeten het plaatsen van een gedenksteen met vlaggenmast werd de kapel door burgemeester Dosker heropend.Deze gedenksteen is een ontwerp van William van Gool Architect te Dongen.Bij navraag bij William van Gool naar een omschrijving van dit herdenkingsmonument bij de bevrijdingskapel gaf hij de volgende uitleg: Uitgangspunt was een relatie met de vorm van de kapel, zijnde een achthoekige plattegrond als afleiding van een cirkel, vandaar als geometrisch verband een kwart cirkel met de diagonaal als pad naar de kapel verbonden.Een kwart als deel van een geheel, net zoals dat voor de slachtoffers de oorlog een deel van hun leven was, een deel van de tijd, een deel van de dag als metafoor.De vlaggenmast met de Nederlandse vlag als symbool van de natie,de vlaggenmast als zonnewijzer die een deel van een dag leesbaar maakt, in dit geval de 15.00 uur, de 16.00 uur, de 17.00 uur. de 18.00 uur en de 19.00 uur welke staan voor de jaren 1940, 1941, 1942, 1943 en 1944 de jaren waarin Dongen de oorlogstijd kende.De data 15-08-1950 en 27-04-1996 verwijzen naar de inwijdingsdag en de herinwijding van de bevrijdingskapel. ( Foto 12 – 12A )( met dank aan William van Gool)

4 mei 2009 Dodenherdenking bij de bevrijdingskapel

Op 4 mei wordt de Nederlandse vlag halfstok gehangen, ter ere van de oorlogsslachtoffers.

5 mei is een feestdag, de dag van de bevrijding en wordt de vlag gehesen.

april 2009

P Willemse, het verleden van Dongen.

Een van de vele Dongense gidsen.