Ben Peeters :zijn verhaal : ‘DE WAARHEID OVER EXOTA‘

Dongen, 5 januari 2009

Op en redactie van Dongenhomespot kwam vandaag een brief binnen die handelt over het teloorgaan van Van Tuyn’s Limonadefabrieken in Dongen Het is een persoonlijk verhaal dat wij hier intergraal publiceren

Héél lang geleden werkte ik bij Exota limonadefabriek. Ik was als burger werkzaam op de Rymi toen ik in contact kwam met Guus Geerts, die daar procuratiehouder was. Hij beloofde mij een goede baan als ik bij hem kwam werken als assistent bedrijfsleider onder dhr. Nagel. Het was hard aanpakken en doorgaans maakte ik dubbele dagen. In het zomerseizoen maar liefst zeven dagen in de week.

Flessen maakte van firma Tuyn zelf en af en toe glipte er een fles tussendoor waar een luchtbelletje in zat. Zo’n fles overleefde het vulproces doorgaans niet. Toch kwam zo’n onding wel eens in de winkel. Een keer of twee per week ontving Nagel een brief van een klant, fles kapot gegaan, jurkje kapot of uit laten stomen, tien gulden schade. Nagel liet kassier van Gool in zulke gevallen meestal het dubbele overmaken, tevreden klant.

Op een zaterdagmiddag was de toen 39-jarige Nagel aan het voetballen toen hij een hartinfarct kreeg en overleed.

Nu werd Guy van Tuyn plots bedrijfsleider en die pakte de zaken rigoureus aan. Hij schaamde zich kennelijk dat zo nu en dan van de bijna 400.000 flessen die in het topseizoen dagelijks de deur uit gingen enkele kapot gingen en gooide binnengekomen klachten de vuilnisbak in.

Dat leidde er toe dat Marcel van Dam aandacht schonk aan het euvel van de exploderende flessen. In 1965 nog niet aantoonbaar liet hij d.m.v. een afgevuurd kogeltje een fles voor het oog van de kamera exploderen.

Het gevolg was dat de verkoop stagneerde en van Tuyn binnen kortst mogelijke tijd op de fles ging. Klein oorzaak met grote gevolgen.

Dit is mijn ware Dongense verhaal. Ik woonde destijds op C.L. Bressersstraat 3, naast Boy en Loes Pot, die er nu nog steeds wonen.W.B. Peeters, Roepnaam Ben